Reverend and Mrs. Landers, Hughes, Arkansas, 1969. Foto: Eugene Richards

Fotofestivalen Dokfoto arrangeres for tredje gang 6.-7. februar. Dokfoto drives i privat regi av tidligere PK-leder Terje Bringedal.

VG-fotografene Espen Rasmussen og Harald Henden åpner festivalen fredag kl 18.00 på Litteraturhuset i Oslo. Med seg samme kveld forteller VII-fotografen Sim Chi Yin om sine prosjekter i Kina.

Foto: Sim Chi Yin

Lørdagen er satt av til Tany Habjouqa, Laura El-Tantawy og Eugene Richards.

Dokfoto arrangerer også workshop med Eugene Richards. 12 deltagere får mulighet til å jobbe med den anerkjente fotografen. Workshopen er nå utsolgt, men det er fremdeles mulig å melde seg på venteliste i tilfelle avbestilling. Eugene Richards vil signere bøker på Tronsmo lørdag 7. kl 13. 

Pressfotografenes klubbs egen fotofestival, DOK:15, arrangeres for øvrig i Fredrikstad 1.-7. juni. Den nasjonale festivalen for dokumentarfoto og fotojournalistikk ble startet i 2005 og har vært arrangert fast i Oslo. I fjor ble festivalen flyttet til Fredrikstad og utvidet med dagseminarer og fagkurs for bransjen.

Foto: Thomas Haugersveen

1. premie 2013, Portrett. Foto: Thomas Haugersveen

 

Årets bilde arrangeres hvert år av Pressefotografenes klubb (PK). Konkurransen skal fremme det beste innen foto- og videojournalistikk. Vinnerne kåres av en uavhengig jury utnevnt av styret i Pressefotografenes klubb.

Leveringsfrist for Årets bilde 2014 er søndag 11. januar 2015 klokken 23.59. De nominerte offentliggjøres kort tid etter juryeringen. Konkurranseresultatet offentliggjøres og Årets bilde kåres på premieutdelingen i Oslo i februar/mars.

Fra 2014 er konkurransen åpen også for personer som ikke er medlemmer i PK. Deltakeravgiften er 900 kr og gjelder for konkurransedeltakere som ikke er eller har vært medlem i PK. PK-medlemmer som ikke aktivt har meldt seg ut før 1. mars inneværende år regnes fortsatt som PK-medlemmer.

Deltakeravgift for Årets Bilde må være betalt innen 11. januar 2015. Dette gjelder både medlemmer og ikke-medlemmer. Studentmedlemmer som har betalt medlemskontingent i PK for 2014 deltar gratis i Årets bilde 2014. PKs medlemskontingent for konkurranseåret 2014 må være betalt innen 31. desember 2014 for å få PK-pris til Årets bilde-konkurransen.

 

Deltageravgift for PK-medlemmer kr. 550,-

Deltageravgift for ikke-medlemmer kr. 900,-

 

Innbetaling av deltageravgift til Årets bilde 2014

 

Søk medlemskap i Pressefotografens klubb

Innbetaling av medlemskontingent.

 

Kategorier

 

1. Nyhet

Enkeltbilde.

 

 2. Nyhetsreportasje

3 – 8 bilder.

 

3. Dagligliv i Norge

Enkeltbilde.

 

4. Sport

Enkeltbilde.

 

5. Sportsreportasje

3 – 8 bilder.

 

6. Portrett

Enkeltbilde eller serie på inntil 8 bilder.

 

7. Åpen klasse

Enkeltbilde eller reportasje på inntil 8 bilder.

 

8. Klima og miljø

Enkeltbilde eller reportasje på inntil 8 bilder.

 

9. Dokumentar utland

Ubegrenset antall bilder.

 

10. Dokumentar Norge

Ubegrenset antall bilder.

 

11. Nyhetsvideo

Kort nyhetsvideo.

 

12. Videoreportasje

Maks 15 minutter.

 

13. Videodokumentar eller serie

Ingen tidsbegrensning.

 

14. Årets videojournalist

Tre innsendte videoer.

 

15. Årets fotojournalist

Fem innsendte enkeltbilder.

 

16. Årets bilde

Juryen velger Årets bilde blant de innsendte bidragene fra kategori 1-10.

 

Regler

 1. De innsendte bildene gjennomgås av representanter for PKs styre som tilrettelegger dem for juryen. Juryen kan bestå av inntil fem personer oppnevnt av PKs styre. Det er juryens oppgave å kåre den beste fotojournalistikken blant det innsendte materialet.
 2. I hver kategori kåres en første-, andre- og tredjepris. I kategoriene 14, 15 og 16 kåres én vinner.
 3. Følgende kriterier må være oppfylt:
  • Bildet skal være tatt i konkurranseåret, bortsett fra enkeltbilder i reportasjer som har blitt fotografert over flere år. Reportasjer må være avsluttet i konkurranseåret. Har fotograferingen strukket seg over flere år må dette opplyses om i bildeinformasjonen.
  • Dersom et bilde har deltatt i konkurransen tidligere kan det ikke delta igjen.
  • Samme enkeltbilde kan ikke sendes inn i flere kategorier. Det er følgende unntak: i kategori 15 Årets fotojournalist kan hver deltaker sende inn fem enkeltbilder som også kan være innsendt i andre kategorier. En egen kopi må da lages og sendes inn i den aktuelle kategorien. Bilder fra innsendte serier kan også sendes inn som enkeltbilder til andre kategorier.
  • Video og fotografier kan være tatt enten i Norge eller i utlandet, unntatt der det er spesifisert: kategori 03. Dagligliv i Norge, 09. Dokumentar utland og 10. Dokumentar Norge.
  • Det totale antall innsendte bilder fra hver deltaker er ubegrenset.
  • Innsendte bilder må være klarert for offentliggjøring.
  • Bildene sendes inn anonymt.
  • Bildene leveres i JPEG. Filstørrelsen må ikke overstige 10 MB. NB! Det er ikke nødvendig å endre bildestørrelse, kun JPEG-kvalitet for å redusere filstørrelsen.
 4. Innsendere plikter å kunne stille originalmaterialet til disposisjon i forbindelse med offentliggjøringen og presentasjonen av Årets bilde-konkurransen, samt for Årets bilde-boken og utstillinger knyttet til Årets bilde-konkurransen. Annen bruk av bildene må avtales  med fotografen. Alle innsendte bilder forblir i PKs varetekt etter konkurransen for arkiv og som grunnlag for kommende utstillinger og presentasjoner. PK står uten ansvar for ødelagt eller bortkommet bildemateriale.
 5. Kriterier for video: Produksjonen skal være dokumentarisk. Foto skal være foretatt av innsender. Redigeringshjelp er tillatt, men det må opplyses om hvem som har gjort hva i produksjonen. Produksjonen må være fra konkurranseåret, eller være publisert i løpet av konkurranseåret. Bidragene i videokategoriene er ikke anonymisert. I kategori 14 Årets videojournalist er det mulig å sende inn videoer som også er innsendt til kategori 11, 12 og 13.
 6. Årets bilde skal sette den høyeste standard for fotojournalistisk etikk. Bilder som deltar i konkurransen skal gi en sannferdig gjengivelse av det som skjedde foran kameraet i eksponeringsøyeblikket. Deltakerne kan etterbehandle bildene i overensstemmelse med god praksis. Manipulerte bilder, sammensetninger av flere fotografier til ett bilde og dobbelteksponeringer kan ikke delta i konkurransen. Bildebehandling er underlagt følgende restriksjoner: originalbilde (film eller digitalfil) må aldri forandres unntatt med aksepterte teknikker som beskjæring, lysstyrke, kontrast, moderat fargejustering, oppletting og nedtoning. Juryen kan be om å få tilsendt ubehandlede originalfiler for å vurdere om bildebehandlingen er innenfor gjeldende normer.
 7. Konkurransedeltakere som ikke har journalistikk som hovedyrke bekrefter ved å delta at innsendte bidrag er produsert i henhold til gjeldene normer for pressetikk i Norge, herunder Vær varsom-plakaten
 8. Bilder som ikke oppfyller kravene i disse statuttene er utelatt fra å delta i konkurransen.

 

Filnavn

 • Filnavn for enkeltbilder. Eksempel: 01-00100-brann. 01 er kategori nyhet. 00100 er ditt konkurransenummer. Brann er et kort navn på bildet.
 • Filnavn for bildeserier. Eksempel: 02-00100-jenin01. 02 er kategori nyhetsreportasje. 00100 er ditt konkurransenummer. Jenin er et kort navn til serien. 01 står for første bilde i serien.

Bildeinfo

Medlemmer i PK bruker sitt medlemsnummer som konkurransenummer. Ikke-medlemmer sender e-post til ab@pk.no og blir tildelt et konkurransenummer. Merk emnefeltet «Årets bilde – konkurransenummer».

Bruk feltet beskrivelse (Description) i Filinformasjon (File info) i Photoshop, Tekst (Text) i FotoStation eller Caption i Lightroom. Bildeinfo skrives i denne rekkefølgen med linjeskift imellom:

 • Konkurransenummer
 • Kategori det konkurreres i (01, 02, 03 osv)
.
 • Dato for når bildet er tatt.
 • Tittel på bildet/bildene
.
 • En kort klargjørende tekst med navn på personer på bildet, sted og situasjon.
 • I bildeseriene gjentar du bildeinfoen på hvert innsendte bilde. Skriv en beskrivende bildetekst til hvert bilde i serien.
 • Det skal ikke opplyses om navn på hverken fotograf eller publikasjon.

 

Opplasting av fotografier

Et valgfritt FTP-program (Cyberduck, Filezilla, SmartFtp eller lignende) må brukes for å laste opp bilder til konkurransens FTP-server:

ftp://fotokonk.hioa.no/incoming

Ingen brukernavn eller passord. Logg på og åpne mappen incoming. Her laster du opp bildene dine. Ikke lag nye mapper.

 

Opplasting video

Det er følgende alternativer ved innsending av videobidrag:

 • Lenke til video på nettside (kan ikke være sperret bak betalingsmur).
 • Lenke til video i Dropbox.
 • Laste opp video til dropitto.me/kristianjacobsen. Passord: pressefotograf.

Send lenke og info om video til ab@pk.no. Merk emnefeltet med «Årets bilde – videolenke». Skriv innsenders navn, konkurransenummer
, kategori som videoen skal delta i, tittel, beskrivelse av videoen og info om hvem som har gjort hva i produksjonen.

 

Har du tekniske problemer kan du sende mail til ab@pk.no eller ringe teknisk ansvarlig for Årets bilde Kristian Jacobsen (936 94 629).

Lykke til!

Styret

Pressefotografenes Klubb

Den amerikanske dokumentarfotografen er kjent for sitt sterke sosiale engasjement, noe som er blitt en merkevare i de uttallige bøker og utstillinger han har produsert opp gjennom årene.

Richards besøkte Norge sist i 2011, da som gjest på DOK-festivalen i Oslo i regi av Pressefotografenes klubb (PK). Nå er han inviterte tilbake i privat regi,  av tidligere PK-leder Terje Bringedal. I fire dager i februar får 12 deltagere mulighet til å jobbe med den anerkjente fotografen.

– I denne workshopen vil du lære hvordan du nærmer deg andre mennesker, føler deg trygg og komfortabel når du går inn i ulike sosiale situasjoner, og hvordan du blir der slik at du kan skape meningsfulle bilder, forteller Bringedal.

 

 

Foto: Eugene Richards

Foto: Eugene Richards

I tillegg til praktisk fotografering vil workshopen ta for seg redigering av arbeider, research og forbereldese av bilder til publisering og utstilling.

Workshopen planlegges i Oslo 9.-11. februar 2015. Det er plass til maks 12 deltakere. Prisen for deltakelse er ikke fastsatt. Om du er interessert i å bli med så ta kontakt med arrangøren på mail: terjebringedal@mac.com.

 

Alle søkere må oppgi alder, om de er fast ansatt, frilans eller student og evt antall år i yrket. Ved stor pågang vil utvelgelse skje i samarbeid med Eugene Richards.

Eugene Richards kommer til Dokfoto » Fotojournalisten -

[…] Dokfoto arrangerer også workshop med Eugene Richards. 12 deltagere får mulighet til å jobbe med d… […]

Foto: Eivind Natvig

2. premie 2013. Mennesker/Åpen klasse. Foto: Eivind Natvig

Årets bilde-konkurransen åpnes for deltakere som ikke er medlemmer i Pressefotografenes klubb (PK). Samtidig kåres Årets fotojournalist og Årets videojournalist for første gang. 

Invitasjonen til Årets bilde-konkurransen 2014 er sendt ut og fristen for innsending går ut 11. januar 2015 kl 23.59. Noen dager senere kårer juryen de beste journalistiske fotografiene som er tatt i 2014. Flere kategorier har fått nye navn og det er for første gang mulig å delta i konkurransen uten å være medlem i PK. Leder av PK, Sveinung Ystad håper dette får flere i bransjen til å delta i fotokonkurransen.

– Vi ønsker at dette skal være en profesjonell konkurranse for alle som jobber med foto- og videojournalistikk i mediebransjen. Det gjøres mye bra rundt om i redaksjonene i Norge som ikke sendes inn til Årets bilde. Nå åpner vi opp i et forsøk på å få med hele bransjen, både mindre avisredaksjoner, TV-redaksjoner og andre, sier Ystad.

 

 

Inspirasjon fra Danmark

– Er det lenger noen vits å være medlem av PK nå som Årets bilde er åpnet opp for alle?

– Medlemmer i PK får rimeligere deltakeravgift og alle som jobber med visuell journalistikk i Norge bør fortsatt være medlem i PK. Vi jobber tett med NJ, Norsk redaktørforening og Norsk presseforbund for å bedre vilkårene for foto- og videojournalistikken i Norge. Derfor er det viktig å stå samlet og PK ønsker fortsatt å være en tydelig stemme for den visuelle journalistikken i Norge.

– Hvorfor innføres de nye prisene Årets fotojournalist og Årets videojournalist?

– Etter modell fra Sverige og Danmark gis disse prisene basert på en helhetsvurdering av flere arbeider. Årets fotojournalist kåres på bakgrunn av fem innsendte stillbilder, mens Årets videojournalist vurderes ut fra tre videoreportasjer/dokumentarer. Det er altså ikke hele porteføljen som skal vurderes, men deltakerne må selv vurdere hvilke arbeider som representerer dem best i løpet av konkurranseåret. Årets videojournalist innføres for å løfte fram enkeltmedarbeidere innen TV og web-TV som er faglig sterk på visuell historiefortelling innenfor sine formater.

 

Nye kategorier

Selv om det nå kåres Årets fotojournalist og Årets videojournalist er det Årets bilde som er den gjeveste prisen.

– Årets bilde har vært og skal fortsatt være den gjeveste prisen innen fotojournalistikk i Norge. Men vi håper at innføringen av Årets fotojournalist og Årets videojournalist skal bidra til å vise fram det beste innen visuell journalistikk i Norge på tvers av medieplattform.

Flere av kategoriene har fått nye navn. Sport action heter nå Sport og Sport feature heter Sportsreportasje. I Sport kan det kun sendes inn enkeltbilder. Med denne endringen ønsker PK å skille mellom enkeltbilder og reportasjer, ifølge Ystad. Endringen betyr også at en fotoreportasje som dokumenterer en sportshendelse konkurrerer på lik linje med en fotoreportasje som er jobbet med over tid. Det blir opp til juryen å avgjøre hva de vil legge vekt på.

Natur og miljø-kategorien heter nå Klima- og miljø. PK ønsker å rette særskilt oppmerksomhet på fotojournalistikk knyttet til klima- og miljøspørsmål.

– Vi håper at dette kan bidra til at det gjøres enda mer fotojournalistikk i inn- og utland innen denne tematikken.

 

Ønsker at flere videojournalist deltar

Video er blitt en stadig viktigere del av fotojournalistenes arbeid og innføringen av Årets videojournalist er kanskje den viktigste nyheten.

– Det lages veldig mye bra videojournalistikk både i TV-husene og i webverdenen. PK ønsker å vise fram det beste. I konkurransen skiller vi mellom nyhetsvideoer, videoreportasjer og lengre dokumentarer. Denne delen av Årets bilde-konkurransen er i utvikling, i takt med endringene i bransjen ellers, men hovedpoenget er å øke oppmerksomheten på den kvalitetsjournalistikken som også lages i TV-format.

– Hva skiller de ulike videokategoriene; nyhetsvideo, videoreportasje og videodokumentar?

– Først og fremst lengden. Vi har bevisst definert disse kategoriene åpent fordi de skal favne om både det tradisjonelle TV-formatet og web-TV. Det blir opp til juryen å vurdere hva som skal vektlegges.

– Hvordan skal det sikres at Årets bilde ivaretar den høyeste standard for fotojournalistisk etikk når konkurransen åpnes for alle?

– Det skal fortsatt være en profesjonell konkurranse, og PKs jobb blir å sørge for en kompetent jury som kan vurdere både innhold og metode. Samtidig kan styret stille spørsmål til deltakerne om det er tvil, på samme måte som juryene av og til ønsker å få tilgang til originalmaterialet for å vurdere råfilene, sier Ystad.

 

Her er de nye reglene for Årets bilde.

 

 

I to år har tre fotojournalister reist Norge på langs i en campingbuss for å dokumentere norske ungdomsmiljøer. Det har resultert i boka «Fra Ungdommen» som lanseres med fest 12. september.

– Vi hadde en drøm om å bruke ett år på en buss for å lage egne reportasjer. Vi skulle være hverandres lærere og samtidig oppleve landet. Så kom 22. juli 2011. Prosjektet hang i en tynn tråd. Men så fant vi ut at bussen ga oss muligheter andre ikke hadde. Vi kunne reise landet rundt over lang tid uten store kostnader. Vi bestemte oss for å sette 22. juli i en større sammenheng ved å portrettere en hel generasjon ungdom. Siden har vi jobbet 90 prosent av tiden med «Fra ungdommen» som lanseres i alle kanaler nå i september. Nå skal vi ut på turnè, sier Lars Øverli (28).

Sammen med Aleksander Andersen (25) og Martin Slottemo Lyngstad (24) utgjør han reportasjebyrået Paragon Features som har gjennomført prosjektet. Etter boklanseringa vil de reise tilbake til stedene og ungdommene i boka med en vandreutstilling.

– Samtidig lanserer vi en ny nettside hvor alle kan følge oss gjennom høsten og dele sine erfaringer om ungdomsliv via Facebook, Twitter og Instagram. Forhåpentligvis vil vi få mange bidrag, som også vil føre til at mange får lyst på boken.

Invitasjon

«Paragon Features har satt seg som mål om å finne ut hvem norsk ungdom i dag er, hvilket engasjement de har og hvilke verdier de står for. Tilsammen er det blitt omlag 30 historier om ungdom fra seks steder i landet. Kongsberg, Trondheim, Karasjok, Odda, Mandal og Melbu. De er barnevernsbarn og fotballproffer, alenemødre, musikere og kriminelle. De er populære, ensomme, selvsikre, engstelige og drømmende. De har hvert sitt utgangspunkt. Hver sine utfordringer. Hvert sitt mål. Sammen er de en generasjon – og Norges fremtid. Kanskje var det som hendte 22. juli 2011 basert på frykt for det ukjente. Med «Fra ungdommen» gir vi innblikk i miljøer og mennesker som er ulike oss selv. Slik vil dere selv kunne reise spørsmål ved det dere ser og leser. Selv om vi håper at boken oppleves som underholdende, vil det glede oss om den bidrar – i alle fall litt, til å skape forståelse. Og kanskje bryte ned noen fordommer.»

– Hvordan har dere klart å finansiere et så omfattende prosjekt?

– Vi har brukt skremmende mye tid og ressurser på søknader. I begynnelsen, høsten 2011, var vi tidlig ute og søkte om midler fra en øremerket 22.juli-pott hos Fritt Ord. De støttet pilotprosjektet. Deretter søkte vi systematisk og grundig for hver av de neste fasene av prosjektet med feltarbeid og redigering. Den første bevilgningen fra Fritt Ord var avgjørende. Vi visste at vi hadde gjennomføringskraft. Det førte til flere bevilgninger og til at flere så at prosjektet hadde substans. Fritt Ord fører dessuten med seg stor troverdighet. Vi har brukt utrolig mye tid på søknader, og vi har fått langt flere avslag enn tilslag. Det er en omfattende, nitid og dels kjedelig oppgave og en må akseptere risikoen for bortkastet tid. Men du vinner ikke om du ikke prøver. Det finnes virkelig mange støttespillere der ute. En må bare lete.

Lars Øverli anbefaler andre fotojournalister som drømmer om å gjøre store dokumentarprosjekter å gå sammen, kaste ball og ha det gøy.

– Sett opp nøkterne budsjetter for både tid og ressurser. Bli enige om at alle jobber like mye – og får like mye igjen. Tenk dugnad, og at betaling ikke alltid kommer i form av penger. Let etter støttespillere med riktig profil. Vær forberedt på nedturer, både faglige og personlige. Snakk om alt dere har i tankene. Vær venner. Ha det morsomt – for det er morsomt!

De tre fotojournalistene har startet opp sitt eget reportasjebyrå, Paragon Features. Etter at bokprosjektet nå er ferdig, er målet å ta byrået videre ut av prosjektbobla og inn i virkeligheten.

– Vi har mange ideer, og skal gjøre det hele mer håndfast i løpet av turnèen i høst. Vi klarer å være venner og profesjonelle koleger. Vi pusher arbeidsmengden og sier ting rett ut (og vi har kollidert mange ganger), men det ender alltid godt. Samtidig har vi ulik kompetanse og lærer av hverandre hele tiden. Likevel er det kanskje aller viktigst å føle seg som del av et samhold – å ha et sted å gå til. For mange selvstendige frilansere tror vi at mye kreativitet og arbeidslyst blir borte i usikkerheten – og kanskje ensomheten. I en gruppe kastet det rundt på ideer. De dårlige faller. De gode forbedres. Å være sammen skaper også gjennomføringskraft og motivasjon. Kort fortalt er vi rett ut takknemmelige for at vi endte opp sammen. Så får vi se hvor veien går, både for bransjen og oss.

Øverli mener fremtidens fotojournalist arbeider multimedialt, i samarbeid med andre og med både egne prosjekter og flermedialt innhold til mediehusene.

– Vi forbereder oss nå på en hverdag uten prosjektstøtte og at den nye tiden sannsynligvis vil innholde både egne prosjekter, mindre reportasjearbeid på oppdragsbasis, enkeltvakter og kommersiellt arbeid. Jeg tror det er viktig erkjennelse. Fremtiden er krevende. Jeg tror det er lurt å møte den i samarbeid med noen du går godt overens med, og som både kan gi deg ny kunnskap og øse av din egen.

Boklanseringen blir i Cappelen Damm, Akersgata 47, fredag 12. september klokka 18. 

Rabia Nazeer -

Best project for youth

Fra prosjektet «Women in Japan». FOTO: Anne Stine Johnsbråten

Fra prosjektet «Women in Japan». FOTO: Anne-Stine Johnsbråten

 

Fotojournalisten ønsker å vise mangfoldet blant norske fotojournalister.
I denne spalten vil vi be PK-medlemmer fortelle om to bilder som betyr 
noe spesielt for dem. Denne uken har vi snakket med Anne-Stine Johnsbråten. 


Hva er ditt viktigste bilde, og hvorfor?

Dette bildet er viktig for meg akkurat nå, spesielt i forhold til at jeg jobber med å ferdigstille prosjektet mitt, «Women in Japan». Bildet er tatt på morgenen, midt i rushtiden i Tokyo i 2011, på min første tur dit. I Japan har de innført egne kvinnevogner på t-banen, på grunn av problemene med seksuell trakasseringen. Kvinnetematikken har jeg vært opptatt av lenge og jeg synes det er viktig å kunne fortelle kvinners historie. I kvinnemiljøer får jeg raskere tillit, og en helt annen type tilgang, fordi jeg selv er kvinne. Dette bildet oppsummerer egentlig problematikken i prosjektet, og viser at man virkelig kan sette spørsmåltegn ved om endringene i kjønnsrollemønstrene går i riktig retning i Japan.

For meg handler prosjektene mye om det å gå i dybden og å finne større samfunnsmessige sammenhenger gjennom fotografiet. Jeg mener at dokumentarfotografiet absolutt har en plass i kunstverdenen, og at sjangerveggene i dag er på vei til å brytes ned. Når man jobber med personlige prosjekter må man sette egne rammer, lage egne konsepter og tro på dem. Til sist handler det om å tørre å satse på det man tror på og brenner for. 


Er det et bilde noen andre har tatt, som har betydd mye for deg?

Man blir ikke lei av å se på dette bildet, bare se på ansiktsuttrykkene og lokalet.

‘The Last Resort’, Martin Parr 1983-85.

Man kjenner seg igjen i det, samtidig som man dikter opp historier og relasjoner. Martin Parr har en helt spesiell måte å fotografere mennesker på, veldig ærlig og rett på. Det er mye humor, og jeg er fasinert over hvordan han alltid har en ironisk distanse til vårt eget samfunn, samtidig har han respekt for menneskene han fotograferer. Han fokuserer på det dagligdagse, og viser til det som opptar oss alle. Vi har jo flest hverdager. Parr har vært en stor inspirasjonskilde for meg, helt siden jeg ble introdusert for ham for første gang på Skjeberg folkehøyskole i 2002. Spesielt i prosjektet «Fårikål og røde pølser» vil jeg si at inspirasjonen er tydelig. Bildet av menneskene i kiosken, forteller oss noe om det store bildet, viser absurditeten i det å feriere på denne måten. Og sosialantropologen i meg tenker; Hvordan i alle dager har samfunnet kommet til dette?

……………………………………………………………………………………………………………… 

Anne-Stine Johnsbråten

Anne Stine Johnsbråten. 31 år fra Oslo. Har bakgrunn fra media og journalistikk. I 2008 gikk hun ut fra Høgskolen i Oslo med bachelor i fotojournalistikk. Jobber nå som prosjektbasert fotograf. Har også en stilling som foto- og medialærer ved Fyrstikkaléen videregående skole. Hun baserer seg på en sosialantropologisk tilnærming til fotografiet, og arbeider for tiden med flere prosjekter. Blant disse ferdigstillingen av prosjektet «Women in Japan» som hun jobber mot å få ut som utstilling og i bokform, og NJP-prosjektet om ungdom i Oslo.

 

 

Med hvert sitt individuelle prosjekt, basert på to måneders feltarbeid i Burma, Thailand, Malaysia og Kina, er tredjeklasse på fotojournalistikkutdanningen i Oslo, endelig klare for avgangsutstillingen «a time to talk». Utstillingen har vernissage torsdag 5. juni, kl. 18:00 på Cafeteateret i Oslo. 

Studentene har møtt alt fra verdens mest forfulgte folkeslag, sjøsigøynere, nonnebarn og elefanter til ekstremistiske munker. 

Men prosjektet er ikke bare en utstilling. Studentene har under arbeidsperioden blitt delt inn i flere grupper, og har arbeidet intensivt med å bygge opp en nettside og ferdiggjøre en bok – som nå er klar, og kan kjøpes i forkant mot utstillingen. Fotojournalisten møter utstillingsgruppen, som har ansvaret for montering og forberedelser av selve utstillingen.

– Vi har vært veldig heldige. Vi startet å bygge opp en utstilling på et veldig lite budsjett, og man kan vel si vi gikk på en liten smell. Nå har vi vært så heldige å få sponset hele utstillingen av Canon, samt at FotoPhono hjelper oss med kapaplater og montering. Det er helt fantastisk, vi hadde vel aldri klart oss uten all hjelpen vi har fått, forteller Klaudia Lech som er med i ansvarsgruppen for selve utstillingen, sammen med André Berntsen, Marte Stensland Jørgensen og Ylva Seiff Berge. 

Utenfor komfortsonen 
Før studentene skulle ut i felten, hadde de en intensiv to- ukers workshop i Burma, ledet av Phillip Blenkinsop.

– Workshopen med Phillip Blenkinsop var en god oppvarming for oss, før feltarbeidet. Han kastest oss bare rett ut i det, ut av vår egen komfortsone, forteller André.

– Det er kanskje sterkt å si, men han skal ha mye av æren for at prosjektet ble så bra som det er. Han var streng. Vi fikk ikke arbeide sånn som vi jobber, men vi måtte jobbe slik han jobber. Vi trasket rundt i byen, åtte timer om dagen, for å lete etter bilder, sier André. 

Studentene forteller at dette ikke en typisk fotoutstilling, der det estetiske skulle være i sentrum. For dem har det vært noe annet som har vært viktigere. 

– For oss så handler dette først og fremst om å formidle historiene. Det skal være en arena for å vise fram våre fotografiske kunnskaper. Vi har vært opptatte av å være fotojournalister, og vi ønsker at dette skal komme fram i den endelige utstillingen, forteller Klaudia.

– Ofte velger man å stille ut de bildene som er estetisk fine å se på. Vi har valgt å fokusere mye mer på å velge ut de bildene som forteller historiene, framfor det vakre, forteller André.

Avgangstudentene Klaudia Lech, Marte Stensland Jørgensen og André Berntsen er klare for utstilling på Caféteateret i Oslo.

Avgangstudentene Klaudia Lech, Marte Stensland Jørgensen og André Berntsen er klare for utstilling på Caféteateret i Oslo.

Til tross for et presset yrke, prøver tredjeklassingene å se positivt på tiden fotojournalistikken er i akkurat nå.

– Jeg er ikke spesielt stresset. Man må ha respekt for håndtverket sitt, du må være en ener i din kategori, sier Marte. 

– Jeg gidder ikke la meg stresse. Man må faktisk lage sin egen arbeidsplass, det er sånn det er å leve med fotojournalistikken. Jeg er ikke stresset, fordi det handler om å utvikle seg, det å bli en bedre fotograf. Man må prøve å ikke rives ned av pessimismen, forteller Klaudia. 

Med ti unike historier består avgangsutstillingen av åtte bildeserier og to dokumentarvideoer. Fotojournalistklassen har to ivrige videojournalister, som blant annet har fulgt valget og demokratiet i Thailand, og et punkmiljø i Burma.

– Vi er ingen rå fotoklasse, vil jeg si. Kristoffer og Anton har vel kanskje tatt rundt 4-5 stillbilder på det meste, tror jeg, forteller André.

For tredjeklassingene har prosjektet gjort mye for dem som klasse, og takker flere fotografer som har bidratt, lærere og Høgskolen i Oslo og Akershus, samt andre som har kommet med veiledning og hjelp underveis. Høgskolen samarbeider også med Pathshala, en fotoskole i Bangladesh.

– Vi har arbeidet mye for oss selv, hver enkelt. Det er ofte vanskelig å skulle jobbe med alle forutsetninger mot seg. Ting blir liksom stort sett aldri som man planlegger, selv om man planlegger det grovt, men nå er vi endelig her, forteller Klaudia.

Til utstillingens åpning forteller studentene at det, i tillegg til live musikk, også vil komme en spesiell gjest.

– Videojournalisten Khin Maung Win kommer til åpningen vår. Nestleder i TV og radiostasjonen The Democratic Voice of Burma (DVB). Det er veldig stort, men også relevant og viktig for temaene rundt utstillingen vår, avslutter Klaudia. 

Utstillingen har vernissage torsdag 5. juni, kl. 18:00 på Cafeteateret i Oslo. Utstillingen henger til 15. august.

Les mer om prosjektet på www.atimetotalkproject.com

slide-2

MultimediaCamp er en del av dokumentarfotofestivalen Dok:14 som arrangeres på Litteraturhuset i Fredrikstad. Under ledelse av Magnus Wennman, en av Nordens ledende fotojournalister, produserer ungdom multimediale portretterer av innbyggere i Fredrikstad. Elevene forteller visuelle historier om mennesker som vanligvis ikke får medias oppmerksomhet, men som likevel fyller viktige roller i byen. Gjennom lyd, video og stillbilder blir vi kjent med ildsjelene, karakterene og hverdagsheltene. Deltakerne på MultimediaCamp er elever ved medier og kommunikasjon i videregående skole i Østfold.

Nå er resultatet fra Multimediacampen samlet på nettsiden www.multimediacamp.no. 

Norges nasjonale festival for dokumentarfoto og fotojournalistikk. Verdens beste dokumentarfotografer samles på DOK:14 i Fredrikstad 22.-24. mai 2014.

Spain. Benidorm. 1997.

Foto: Martin Parr

Mandag 19. mai 

Kl. 19.00: Offisiell åpning av utstillingene «Vi skynder oss langsomt», «Gi meg heller livet» og News from the World. Arrangementet finner sted i Storgaten 6. Fri entré og åpent for alle.

Torsdag 22. mai

Kl. 12.00: Offisiell åpning av «KNIPS – når barn forteller med bilder» i KNIPS-teltet på Blomstertorget utenfor Litteraturhuset. Fri entré og åpent for alle.

Kl. 17.00: Åpning av DOK:14! Vi møtes i festivalbaren på Litteraturhuset i Fredrikstad.

Kl 18.00: Foredrag med Sara Lewkowicz, USA. Rystende dokumentar om vold i hjemmet.  Egalia – storsalen, Litteraturhuset. (Krever dagspass/festivalpass)

Kl 20.00: Foredrag med Andrea Bruce, USA. Bruce har konsentrert sitt virke rundt verdens konflikter.  Egalia – storsalen, Litteraturhuset. (Krever dagspass/festivalpass)

Fredag 23. mai

Kl. 10.00-10.30: Kaffe

Kl. 10.30-11.15: Fagseminar. Hvordan lage en god videoreportasje. Dokumentarfilmregissør og reporter i TV2 hjelper deg, Mette Nyseter, avslører triksene. Historiefortelling, hvordan fortelle med levende bilder og lyd, dramaturgi. Thygesen, Litteraturhuset. (Krever dagspass/festivalpass)

Kl. 11.30-13.00: Fagseminar. Slik jobber verdens største bildebyrå. Europa-sjefene til Getty images kommer til Fredrikstad for å fortelle hva som skjer i kulissene. Litteraturhuset.  (Krever dagspass/festivalpass)

Kl. 13.00-14.30: Pause med muligheter for å kjøpe lunsj.

Kl. 14.30-15.30: Fotojournaliststudent Anton Ligaarden forteller historiene bak vinnerbidragene i Årets video. Litteraturhuset. (Krever dagspass/festivalpass)

Kl. 16.00: Mottakelse i regi av fotojournalistutdanninga, Høgskolen i Oslo og Akershus. Det serveres pølser og drikke. (NB! Skjer i utstillingslokalet i Storgata 6)

Kl. 17.00-18.00Generation NEXT. KNIPS og Multimediacampen vil samarbeide om et times program hvor vi vil kunne høre KNIPS-barnas tanker om vårens fotoeventyr i en egen artist talk, og elever ved Glemmen VGS vil vise sine multimediaproduksjoner. Kanskje er det deg eller en du kjenner som har blitt portrettert i et av multimediaportrettene? Egalia – storsalen, Litteraturhuset. Fri entré og åpent for alle.

Kl 18.30: Foredrag med Sofie Amalie Klougart, Danmark. Nære samtidsdokumenter, ofte om vårt naboland  Danmark.  Egalia – storsalen, Litteraturhuset. (Krever dagspass/festivalpass. Muligheter for kjøp av enkeltbilletter i døra – 200kr.)

Kl 20.00: Alec Soth, USA. I brytningen mellom dokumentarfoto og kunstfoto. Samtidsdokumenter fra sitt eget land USA.  Egalia – storsalen, Litteraturhuset. (Krever dagspass/festivalpass. Muligheter for kjøp av enkeltbilletter i døra – 200 kr.)

Kl 22.00: Multimediavisning – En times «mindblowing» bildevisning av sterke reportasjer laget av en rekke prisvinnende fotojournalister fra inn- og utland, blant annet svenske fotografen Niclas Hammarström, som ble holdt fanget i Syria i 45 dager. Visningen innledes med en samtale med Hammarström. Storsalen Egalia, Litteraturhuset. Fri entré og åpent for alle. Les mer her.

Lørdag 24. mai

Kl. 10.00-10.30: Kaffe

Kl. 10.30-11.15: Fagseminar. Dronefotografering. Fredrik Naumann (Felix features) viser og forteller hvordan han jobber.  Thygesen, Litteraturhuset. Fri entré og åpent for alle.

Kl. 11.30-12.30: Debatt om “Frilansfotografen”. Litteraturhuset. Fri entré og åpent for alle.

Kl. 12.00-13.30: Foredrag ved den anerkjente naturfotografen Roy Mangersnes. Arrangement i regi av festivalsponsor Nikon.  Storsalen Egalia, Litteraturhuset. Fri entré og åpent for alle.

Kl. 14.00-14.45: Fagseminar. Avansert bruk av photoshop/råfiler m.m. Detaljer kommer. Thygesen, Litteraturhuset. (Krever dagspass/festivalpass)

Kl. 15.00-1545: Fagseminar. Ta bedre portretter v/Politiken-fotograf Joachim Adrian – årets pressefotograf i Danmark. Thygesen, Litteraturhuset. (Krever dagspass/festivalpass)

Kl 18.30: Foredrag med Elinor Carucci, USA. Nærmere kommer du ikke enn med bildene til den Israel-fødte fotografen som nå er bosatt i New York.   Storsalen Egalia, Litteraturhuset. (Krever dagspass/festivalpass eller enkeltbillett hvis det er ledige plasser.)

Kl 20.30: Foredrag med Martin Parr, UK. Noen kaller ham bare blits-fotografen, andre kaller ham et geni. Verden sett med et skrått blikk.  Storsalen Egalia, Litteraturhuset. (Krever dagspass/festivalpass eller enkeltbillett hvis det er ledige plasser.)

TB_Workshop_01

Mediaelever bidrar med personportretter under DOK:14-festivalen. De får hjelp av den skandinaviske superfotojournalisten Magnus Wennman.

Helle Gannestad og Torstein Bøe (foto)

Som en del av DOK-festivalen er 13 elever fra medie- og kommunikasjon-linjer ved Mysen videregående og Glemmen videregående samlet i Fredrikstad.

På ungdomsklubben i Røde Mølle har store skjermer okkupert bordene, oppe på galleriet ligger madrassene på rekke og rad, og tomme yoghurt-begere står rundt om. Fra tid til annen slenger en elev et kamerastativ på skuldra og løper ut døra.

Det er tre intensive dager når en får være med på workshop med en av Skandinavias mest anerkjente fotojournalister, Magnus Wennman. Alle seks prosjekter skal presenteres på Fredrikstad Blads nettavis.

Inspirerende
Nichlas Kristiansen (16) går til daglig på medialinjen ved Glemmen VGS i Fredrikstad. På fritiden vrir han kroppen til fete hiphop-moves.

– Jeg har ikke følt at jeg mestrer pressefoto før, for til vanlig tar jeg mote- og portrettbilder, men her lærer jeg mye og blir veldig inspirert, sier Kristiansen.

Han og to andre elever følger en mann som jobber på byfergen i Fredrikstad. Det har vært lange dager for elevene. Kristiansen har ikke sovet ordentlig i natt, men tilføyer at det gjør ikke noe, fordi det er så gøy her.

– Har du lyst til å fortsette med multimedia-fortellinger?
– Ja. En blir utfordret til å fortelle historier gjennom flere elementer, og det er morsomt.

Workshop med Magnus Wennman.

Workshop med Magnus Wennman.

Lærerikt også for Wennemann
Det er ikke bare elevene som opplever noe nytt. Det er første gang Magnus Wennman holder multimedia-workshop. Wennemann har vunnet flere priser i internasjonale foto-kåringer, senest i World Press Photo 2014.

– Elevene har hittil prestert over all forventning. Det er kult å se hvor hardt de jobber. Det er fantastisk at de får fokusere på det journalistiske, og ikke bare det tekniske, i møte med nye mennesker, sier Wennman.

– Det er lærerikt for meg også. Når en jobber med det i hverdagen så er det vanskelig å sette ord på hva en gjør og hvorfor, men nå må jeg gjøre det.