Når barn stiller ut bilder på DOGA

KNIPS

Fotoutstillingen KNIPS! – når barn forteller med bilder presenterer hverdagshistorier skildret gjennom barns fotografiske øyne. Åtte kvinner fra 0 til 80 år dokumenteres.

I løpet av de tre første månedene i år vil det tas flere bilder i verden enn i hele det forrige århundre til sammen. Stadig flere blir tatt av barn. De har blitt aktører på en arena som hittil har vært dominert av voksne. Med mobiltelefoner og nettbrett publiserer barn sine hverdagsopplevelser på sosiale medier i samme øyeblikk som de skjer.

Gjennom prosjektet og utstillingen KNIPS! ønsker initiativtager, mentor og fotograf Hans Olav Forsang å bidra til å gi barn en større bevissthet om fotografi. Han ønsker å bevisstgjøre om konsekvenser, etikk og bevaring. Men først og fremst – om mediets mange muligheter!

Våren 2014 deltok åtte barn på 11 og 12 år fra Fredrikstad i fotoprosjektet KNIPS! Gjennom veiledning, inspirasjonsforedrag og egen fotografering fikk de være med på en spennende og lærerik prosess. Denne endte i en utstilling og bokutgivelse under fotofestivalen DOK14 i Fredrikstad. Nå vises utstillingen i DOGA.

Utstillingsåpning fredag 6. mars (Facebook-event)