Årsberetning for Pressefotografenes klubb

 

Årsberetning for Pressefotografenes Klubb Norge (PK) 2014

Perioden 21. mars 2014-13. mars 2015

 

Styret har i perioden bestått av:

Sveinung Ystad(styreleder), Paul Sigve Amundsen(nestleder) Katinka Hustad, Erlend Berge, Ole Morten Melgård (leder i PK Trøndelag), Siv Dolmen(kasserer) og Finn Våga (representerer NJ, ikke stemmerett).

 

Pressefotografenes Klubb (heretter PK) har status som frivillig organisasjon og er registrert i foretaksregisteret i Brønnøysund.

 

PK har lokallag i Trøndelag.

 

PK har betalende 201 medlemmer for 2014, inkludert studentmedlemmer. I tillegg kommer ikke-betalende medlemmer: æresmedlemmer, pensjonister og PK-styret.

 

 

Aktiviteter i 2014:

Årets bilde 21. mars 2014

PK arrangerte Årets Bilde 2014-utdeling den 21. mars 2014 på Victoria Scene i Oslo.

Årets bilde ble tildelt Paal Audestad. Prisutdelingen fikk bred oppmerksomhet i landets medier, og ble direktesendt på Aftenposten TV. I forbindelse med Årets bilde ble det produsert en mini-utstilling som ble stilt ut i lokalene til Norsk presseforbund / Norsk redaktørforening i Oslo. Det ble også produsert en større utstilling med Årets bilde-vinnerne som ble vist i Fredrikstad i forbindelse med DOK:14, et av de best besøkte under hele arrangementet.

 

 

DOK:14 i Fredrikstad 19.-25. mai

Pressefotografenes Klubb arrangerte dokumentarfestivalen DOK:14 i Fredrikstad fra 19. mai til 25. mai 2014. Festivalen ble for andre gang arrangert utenfor Oslo, hvor DOK-festivalen har blitt arrangert siden 2005.

 

Hovedprogrammet foregikk på Litteraturhuset i Fredrikstad, mens utstillinger var plassert rundt i byen for å gjøre festivalen og dokumentarfotofiet synlig i bybildet.

 

Utstillingene  «Vi skynder oss langsomt» (fotojournaliststudenter fra Høgskolen i Oslo og Akershus), «Gi meg heller livet» (dokumentarprosjekt om norske krigsveteraner, Håvard Bjelland), «Årets Bilde 2013», «Hviletid» (Line Ørnes Søndergaard, HiOA), «KNIPS – når barn forteller med bilder» (ansvarlig: Hans Olav Forsang) og News from the World (Getty Images, verdens største fotobyrå) var alle godt besøkt. Flere av utstillingene var plassert i containere i byrommet og bidro til at festivalen satte preg på bybildet. Plasseringen av Årets bilde-utstillingen i Byhallen (Fredrikstad kino) i forkant av festivaluka, viste seg også å være en spesielt effektiv måte å få vist fram det beste innen norsk fotojournalistikk, med hele 5.000 besøkende. Totalt ble det registrert i overkant av 9.000 besøkende til utstillingene.

 

På dagtid ble det arrangert flere fagseminarer om ulike tilnærminger til skapende dokumentarfotografi, og seminarene favnet vidt, fra digital historiefortelling og dramaturgi til idéutvikling og portrettfotografering med Årets pressefotograf i Danmark. På kveldstid presenterte noen av verdens fremste fotografer dokumentarfotografi i det absolutte toppsjiktet.

 

Sara Lewkowicz, Andrea Bruce, Alec Soth, Sofie Amalie Klougart, Elinor Carucci og Martin Parr var årets gjestefotografer på kveldsprogrammet. Foredragene trakk et større publikum til festivalen sammenlignet med DOK:13, og billettinntektene økte kraftig. Flere av arrangementene på Litteraturhuset i år var gratis, noe som bidro til å trekke et bredere publikum til festivalen.

 

Det er et sterkt fagmiljø i byen bestående av fotografer og fotojournalister som bor eller har tilhørighet til Fredrikstad. Dette har ført til at det er lagt ned en betydelig frivillig innsats for å realisere utstillinger, etablere samarbeid lokalt og engasjere lokalt næringsliv og kommunen.

 

Styret i Pressefotografenes Klubb har sammen med lokale drivkrefter evaluert festivalen og kommet frem til at DOK-festivalen også skal arrangeres i Fredrikstad også i 2015.

 

Fotografiens dag i Horten, 24. august 2014

Pressefotografenes klubb var representert ved avgangsstudentene i fotojournalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Studentene viste sin utstilling på Preus fotomuseum.

 

Nye regler for Årets bilde

I forbindelse med styremøte i Trondheim 15. november ble det vedtatt nye regler for Årets bilde. Konkurransen er nå åpen også for ikke-medlemmer.

 

Styremøter

PK-styret har hatt totalt fem styremøter i periode: 7. april (Oslo), 12. august (telefonmøte), 16. september (Oslo) og 15. november (Trondheim). Referat fra styremøtene kan fåes ved henvendelse til styret på styret@pk.no.

 

Oslo / Bergen, 12. mars 2015

På vegne av styret i Pressefotografenes klubb,

 

Sveinung Ystad  / Paul Sigve Amundsen