Invitasjon til Årets bilde 2014

Foto: Thomas Haugersveen

1. premie 2013, Portrett. Foto: Thomas Haugersveen

 

Årets bilde arrangeres hvert år av Pressefotografenes klubb (PK). Konkurransen skal fremme det beste innen foto- og videojournalistikk. Vinnerne kåres av en uavhengig jury utnevnt av styret i Pressefotografenes klubb.

Leveringsfrist for Årets bilde 2014 er søndag 11. januar 2015 klokken 23.59. De nominerte offentliggjøres kort tid etter juryeringen. Konkurranseresultatet offentliggjøres og Årets bilde kåres på premieutdelingen i Oslo i februar/mars.

Fra 2014 er konkurransen åpen også for personer som ikke er medlemmer i PK. Deltakeravgiften er 900 kr og gjelder for konkurransedeltakere som ikke er eller har vært medlem i PK. PK-medlemmer som ikke aktivt har meldt seg ut før 1. mars inneværende år regnes fortsatt som PK-medlemmer.

Deltakeravgift for Årets Bilde må være betalt innen 11. januar 2015. Dette gjelder både medlemmer og ikke-medlemmer. Studentmedlemmer som har betalt medlemskontingent i PK for 2014 deltar gratis i Årets bilde 2014. PKs medlemskontingent for konkurranseåret 2014 må være betalt innen 31. desember 2014 for å få PK-pris til Årets bilde-konkurransen.

 

Deltageravgift for PK-medlemmer kr. 550,-

Deltageravgift for ikke-medlemmer kr. 900,-

 

Innbetaling av deltageravgift til Årets bilde 2014

 

Søk medlemskap i Pressefotografens klubb

Innbetaling av medlemskontingent.

 

Kategorier

 

1. Nyhet

Enkeltbilde.

 

 2. Nyhetsreportasje

3 – 8 bilder.

 

3. Dagligliv i Norge

Enkeltbilde.

 

4. Sport

Enkeltbilde.

 

5. Sportsreportasje

3 – 8 bilder.

 

6. Portrett

Enkeltbilde eller serie på inntil 8 bilder.

 

7. Åpen klasse

Enkeltbilde eller reportasje på inntil 8 bilder.

 

8. Klima og miljø

Enkeltbilde eller reportasje på inntil 8 bilder.

 

9. Dokumentar utland

Ubegrenset antall bilder.

 

10. Dokumentar Norge

Ubegrenset antall bilder.

 

11. Nyhetsvideo

Kort nyhetsvideo.

 

12. Videoreportasje

Maks 15 minutter.

 

13. Videodokumentar eller serie

Ingen tidsbegrensning.

 

14. Årets videojournalist

Tre innsendte videoer.

 

15. Årets fotojournalist

Fem innsendte enkeltbilder.

 

16. Årets bilde

Juryen velger Årets bilde blant de innsendte bidragene fra kategori 1-10.

 

Regler

 1. De innsendte bildene gjennomgås av representanter for PKs styre som tilrettelegger dem for juryen. Juryen kan bestå av inntil fem personer oppnevnt av PKs styre. Det er juryens oppgave å kåre den beste fotojournalistikken blant det innsendte materialet.
 2. I hver kategori kåres en første-, andre- og tredjepris. I kategoriene 14, 15 og 16 kåres én vinner.
 3. Følgende kriterier må være oppfylt:
  • Bildet skal være tatt i konkurranseåret, bortsett fra enkeltbilder i reportasjer som har blitt fotografert over flere år. Reportasjer må være avsluttet i konkurranseåret. Har fotograferingen strukket seg over flere år må dette opplyses om i bildeinformasjonen.
  • Dersom et bilde har deltatt i konkurransen tidligere kan det ikke delta igjen.
  • Samme enkeltbilde kan ikke sendes inn i flere kategorier. Det er følgende unntak: i kategori 15 Årets fotojournalist kan hver deltaker sende inn fem enkeltbilder som også kan være innsendt i andre kategorier. En egen kopi må da lages og sendes inn i den aktuelle kategorien. Bilder fra innsendte serier kan også sendes inn som enkeltbilder til andre kategorier.
  • Video og fotografier kan være tatt enten i Norge eller i utlandet, unntatt der det er spesifisert: kategori 03. Dagligliv i Norge, 09. Dokumentar utland og 10. Dokumentar Norge.
  • Det totale antall innsendte bilder fra hver deltaker er ubegrenset.
  • Innsendte bilder må være klarert for offentliggjøring.
  • Bildene sendes inn anonymt.
  • Bildene leveres i JPEG. Filstørrelsen må ikke overstige 10 MB. NB! Det er ikke nødvendig å endre bildestørrelse, kun JPEG-kvalitet for å redusere filstørrelsen.
 4. Innsendere plikter å kunne stille originalmaterialet til disposisjon i forbindelse med offentliggjøringen og presentasjonen av Årets bilde-konkurransen, samt for Årets bilde-boken og utstillinger knyttet til Årets bilde-konkurransen. Annen bruk av bildene må avtales  med fotografen. Alle innsendte bilder forblir i PKs varetekt etter konkurransen for arkiv og som grunnlag for kommende utstillinger og presentasjoner. PK står uten ansvar for ødelagt eller bortkommet bildemateriale.
 5. Kriterier for video: Produksjonen skal være dokumentarisk. Foto skal være foretatt av innsender. Redigeringshjelp er tillatt, men det må opplyses om hvem som har gjort hva i produksjonen. Produksjonen må være fra konkurranseåret, eller være publisert i løpet av konkurranseåret. Bidragene i videokategoriene er ikke anonymisert. I kategori 14 Årets videojournalist er det mulig å sende inn videoer som også er innsendt til kategori 11, 12 og 13.
 6. Årets bilde skal sette den høyeste standard for fotojournalistisk etikk. Bilder som deltar i konkurransen skal gi en sannferdig gjengivelse av det som skjedde foran kameraet i eksponeringsøyeblikket. Deltakerne kan etterbehandle bildene i overensstemmelse med god praksis. Manipulerte bilder, sammensetninger av flere fotografier til ett bilde og dobbelteksponeringer kan ikke delta i konkurransen. Bildebehandling er underlagt følgende restriksjoner: originalbilde (film eller digitalfil) må aldri forandres unntatt med aksepterte teknikker som beskjæring, lysstyrke, kontrast, moderat fargejustering, oppletting og nedtoning. Juryen kan be om å få tilsendt ubehandlede originalfiler for å vurdere om bildebehandlingen er innenfor gjeldende normer.
 7. Konkurransedeltakere som ikke har journalistikk som hovedyrke bekrefter ved å delta at innsendte bidrag er produsert i henhold til gjeldene normer for pressetikk i Norge, herunder Vær varsom-plakaten
 8. Bilder som ikke oppfyller kravene i disse statuttene er utelatt fra å delta i konkurransen.

 

Filnavn

 • Filnavn for enkeltbilder. Eksempel: 01-00100-brann. 01 er kategori nyhet. 00100 er ditt konkurransenummer. Brann er et kort navn på bildet.
 • Filnavn for bildeserier. Eksempel: 02-00100-jenin01. 02 er kategori nyhetsreportasje. 00100 er ditt konkurransenummer. Jenin er et kort navn til serien. 01 står for første bilde i serien.

Bildeinfo

Medlemmer i PK bruker sitt medlemsnummer som konkurransenummer. Ikke-medlemmer sender e-post til ab@pk.no og blir tildelt et konkurransenummer. Merk emnefeltet «Årets bilde – konkurransenummer».

Bruk feltet beskrivelse (Description) i Filinformasjon (File info) i Photoshop, Tekst (Text) i FotoStation eller Caption i Lightroom. Bildeinfo skrives i denne rekkefølgen med linjeskift imellom:

 • Konkurransenummer
 • Kategori det konkurreres i (01, 02, 03 osv)
.
 • Dato for når bildet er tatt.
 • Tittel på bildet/bildene
.
 • En kort klargjørende tekst med navn på personer på bildet, sted og situasjon.
 • I bildeseriene gjentar du bildeinfoen på hvert innsendte bilde. Skriv en beskrivende bildetekst til hvert bilde i serien.
 • Det skal ikke opplyses om navn på hverken fotograf eller publikasjon.

 

Opplasting av fotografier

Et valgfritt FTP-program (Cyberduck, Filezilla, SmartFtp eller lignende) må brukes for å laste opp bilder til konkurransens FTP-server:

ftp://fotokonk.hioa.no/incoming

Ingen brukernavn eller passord. Logg på og åpne mappen incoming. Her laster du opp bildene dine. Ikke lag nye mapper.

 

Opplasting video

Det er følgende alternativer ved innsending av videobidrag:

 • Lenke til video på nettside (kan ikke være sperret bak betalingsmur).
 • Lenke til video i Dropbox.
 • Laste opp video til dropitto.me/kristianjacobsen. Passord: pressefotograf.

Send lenke og info om video til ab@pk.no. Merk emnefeltet med «Årets bilde – videolenke». Skriv innsenders navn, konkurransenummer
, kategori som videoen skal delta i, tittel, beskrivelse av videoen og info om hvem som har gjort hva i produksjonen.

 

Har du tekniske problemer kan du sende mail til ab@pk.no eller ringe teknisk ansvarlig for Årets bilde Kristian Jacobsen (936 94 629).

Lykke til!

Styret

Pressefotografenes Klubb