Nå kan du bli Årets fotojournalist. Her de nye reglene for Årets bilde.

Foto: Eivind Natvig

2. premie 2013. Mennesker/Åpen klasse. Foto: Eivind Natvig

Årets bilde-konkurransen åpnes for deltakere som ikke er medlemmer i Pressefotografenes klubb (PK). Samtidig kåres Årets fotojournalist og Årets videojournalist for første gang. 

Invitasjonen til Årets bilde-konkurransen 2014 er sendt ut og fristen for innsending går ut 11. januar 2015 kl 23.59. Noen dager senere kårer juryen de beste journalistiske fotografiene som er tatt i 2014. Flere kategorier har fått nye navn og det er for første gang mulig å delta i konkurransen uten å være medlem i PK. Leder av PK, Sveinung Ystad håper dette får flere i bransjen til å delta i fotokonkurransen.

– Vi ønsker at dette skal være en profesjonell konkurranse for alle som jobber med foto- og videojournalistikk i mediebransjen. Det gjøres mye bra rundt om i redaksjonene i Norge som ikke sendes inn til Årets bilde. Nå åpner vi opp i et forsøk på å få med hele bransjen, både mindre avisredaksjoner, TV-redaksjoner og andre, sier Ystad.

 

 

Inspirasjon fra Danmark

– Er det lenger noen vits å være medlem av PK nå som Årets bilde er åpnet opp for alle?

– Medlemmer i PK får rimeligere deltakeravgift og alle som jobber med visuell journalistikk i Norge bør fortsatt være medlem i PK. Vi jobber tett med NJ, Norsk redaktørforening og Norsk presseforbund for å bedre vilkårene for foto- og videojournalistikken i Norge. Derfor er det viktig å stå samlet og PK ønsker fortsatt å være en tydelig stemme for den visuelle journalistikken i Norge.

– Hvorfor innføres de nye prisene Årets fotojournalist og Årets videojournalist?

– Etter modell fra Sverige og Danmark gis disse prisene basert på en helhetsvurdering av flere arbeider. Årets fotojournalist kåres på bakgrunn av fem innsendte stillbilder, mens Årets videojournalist vurderes ut fra tre videoreportasjer/dokumentarer. Det er altså ikke hele porteføljen som skal vurderes, men deltakerne må selv vurdere hvilke arbeider som representerer dem best i løpet av konkurranseåret. Årets videojournalist innføres for å løfte fram enkeltmedarbeidere innen TV og web-TV som er faglig sterk på visuell historiefortelling innenfor sine formater.

 

Nye kategorier

Selv om det nå kåres Årets fotojournalist og Årets videojournalist er det Årets bilde som er den gjeveste prisen.

– Årets bilde har vært og skal fortsatt være den gjeveste prisen innen fotojournalistikk i Norge. Men vi håper at innføringen av Årets fotojournalist og Årets videojournalist skal bidra til å vise fram det beste innen visuell journalistikk i Norge på tvers av medieplattform.

Flere av kategoriene har fått nye navn. Sport action heter nå Sport og Sport feature heter Sportsreportasje. I Sport kan det kun sendes inn enkeltbilder. Med denne endringen ønsker PK å skille mellom enkeltbilder og reportasjer, ifølge Ystad. Endringen betyr også at en fotoreportasje som dokumenterer en sportshendelse konkurrerer på lik linje med en fotoreportasje som er jobbet med over tid. Det blir opp til juryen å avgjøre hva de vil legge vekt på.

Natur og miljø-kategorien heter nå Klima- og miljø. PK ønsker å rette særskilt oppmerksomhet på fotojournalistikk knyttet til klima- og miljøspørsmål.

– Vi håper at dette kan bidra til at det gjøres enda mer fotojournalistikk i inn- og utland innen denne tematikken.

 

Ønsker at flere videojournalist deltar

Video er blitt en stadig viktigere del av fotojournalistenes arbeid og innføringen av Årets videojournalist er kanskje den viktigste nyheten.

– Det lages veldig mye bra videojournalistikk både i TV-husene og i webverdenen. PK ønsker å vise fram det beste. I konkurransen skiller vi mellom nyhetsvideoer, videoreportasjer og lengre dokumentarer. Denne delen av Årets bilde-konkurransen er i utvikling, i takt med endringene i bransjen ellers, men hovedpoenget er å øke oppmerksomheten på den kvalitetsjournalistikken som også lages i TV-format.

– Hva skiller de ulike videokategoriene; nyhetsvideo, videoreportasje og videodokumentar?

– Først og fremst lengden. Vi har bevisst definert disse kategoriene åpent fordi de skal favne om både det tradisjonelle TV-formatet og web-TV. Det blir opp til juryen å vurdere hva som skal vektlegges.

– Hvordan skal det sikres at Årets bilde ivaretar den høyeste standard for fotojournalistisk etikk når konkurransen åpnes for alle?

– Det skal fortsatt være en profesjonell konkurranse, og PKs jobb blir å sørge for en kompetent jury som kan vurdere både innhold og metode. Samtidig kan styret stille spørsmål til deltakerne om det er tvil, på samme måte som juryene av og til ønsker å få tilgang til originalmaterialet for å vurdere råfilene, sier Ystad.

 

Her er de nye reglene for Årets bilde.