Inviterer til boklansering og fest

I to år har tre fotojournalister reist Norge på langs i en campingbuss for å dokumentere norske ungdomsmiljøer. Det har resultert i boka «Fra Ungdommen» som lanseres med fest 12. september.

– Vi hadde en drøm om å bruke ett år på en buss for å lage egne reportasjer. Vi skulle være hverandres lærere og samtidig oppleve landet. Så kom 22. juli 2011. Prosjektet hang i en tynn tråd. Men så fant vi ut at bussen ga oss muligheter andre ikke hadde. Vi kunne reise landet rundt over lang tid uten store kostnader. Vi bestemte oss for å sette 22. juli i en større sammenheng ved å portrettere en hel generasjon ungdom. Siden har vi jobbet 90 prosent av tiden med «Fra ungdommen» som lanseres i alle kanaler nå i september. Nå skal vi ut på turnè, sier Lars Øverli (28).

Sammen med Aleksander Andersen (25) og Martin Slottemo Lyngstad (24) utgjør han reportasjebyrået Paragon Features som har gjennomført prosjektet. Etter boklanseringa vil de reise tilbake til stedene og ungdommene i boka med en vandreutstilling.

– Samtidig lanserer vi en ny nettside hvor alle kan følge oss gjennom høsten og dele sine erfaringer om ungdomsliv via Facebook, Twitter og Instagram. Forhåpentligvis vil vi få mange bidrag, som også vil føre til at mange får lyst på boken.

Invitasjon

«Paragon Features har satt seg som mål om å finne ut hvem norsk ungdom i dag er, hvilket engasjement de har og hvilke verdier de står for. Tilsammen er det blitt omlag 30 historier om ungdom fra seks steder i landet. Kongsberg, Trondheim, Karasjok, Odda, Mandal og Melbu. De er barnevernsbarn og fotballproffer, alenemødre, musikere og kriminelle. De er populære, ensomme, selvsikre, engstelige og drømmende. De har hvert sitt utgangspunkt. Hver sine utfordringer. Hvert sitt mål. Sammen er de en generasjon – og Norges fremtid. Kanskje var det som hendte 22. juli 2011 basert på frykt for det ukjente. Med «Fra ungdommen» gir vi innblikk i miljøer og mennesker som er ulike oss selv. Slik vil dere selv kunne reise spørsmål ved det dere ser og leser. Selv om vi håper at boken oppleves som underholdende, vil det glede oss om den bidrar – i alle fall litt, til å skape forståelse. Og kanskje bryte ned noen fordommer.»

– Hvordan har dere klart å finansiere et så omfattende prosjekt?

– Vi har brukt skremmende mye tid og ressurser på søknader. I begynnelsen, høsten 2011, var vi tidlig ute og søkte om midler fra en øremerket 22.juli-pott hos Fritt Ord. De støttet pilotprosjektet. Deretter søkte vi systematisk og grundig for hver av de neste fasene av prosjektet med feltarbeid og redigering. Den første bevilgningen fra Fritt Ord var avgjørende. Vi visste at vi hadde gjennomføringskraft. Det førte til flere bevilgninger og til at flere så at prosjektet hadde substans. Fritt Ord fører dessuten med seg stor troverdighet. Vi har brukt utrolig mye tid på søknader, og vi har fått langt flere avslag enn tilslag. Det er en omfattende, nitid og dels kjedelig oppgave og en må akseptere risikoen for bortkastet tid. Men du vinner ikke om du ikke prøver. Det finnes virkelig mange støttespillere der ute. En må bare lete.

Lars Øverli anbefaler andre fotojournalister som drømmer om å gjøre store dokumentarprosjekter å gå sammen, kaste ball og ha det gøy.

– Sett opp nøkterne budsjetter for både tid og ressurser. Bli enige om at alle jobber like mye – og får like mye igjen. Tenk dugnad, og at betaling ikke alltid kommer i form av penger. Let etter støttespillere med riktig profil. Vær forberedt på nedturer, både faglige og personlige. Snakk om alt dere har i tankene. Vær venner. Ha det morsomt – for det er morsomt!

De tre fotojournalistene har startet opp sitt eget reportasjebyrå, Paragon Features. Etter at bokprosjektet nå er ferdig, er målet å ta byrået videre ut av prosjektbobla og inn i virkeligheten.

– Vi har mange ideer, og skal gjøre det hele mer håndfast i løpet av turnèen i høst. Vi klarer å være venner og profesjonelle koleger. Vi pusher arbeidsmengden og sier ting rett ut (og vi har kollidert mange ganger), men det ender alltid godt. Samtidig har vi ulik kompetanse og lærer av hverandre hele tiden. Likevel er det kanskje aller viktigst å føle seg som del av et samhold – å ha et sted å gå til. For mange selvstendige frilansere tror vi at mye kreativitet og arbeidslyst blir borte i usikkerheten – og kanskje ensomheten. I en gruppe kastet det rundt på ideer. De dårlige faller. De gode forbedres. Å være sammen skaper også gjennomføringskraft og motivasjon. Kort fortalt er vi rett ut takknemmelige for at vi endte opp sammen. Så får vi se hvor veien går, både for bransjen og oss.

Øverli mener fremtidens fotojournalist arbeider multimedialt, i samarbeid med andre og med både egne prosjekter og flermedialt innhold til mediehusene.

– Vi forbereder oss nå på en hverdag uten prosjektstøtte og at den nye tiden sannsynligvis vil innholde både egne prosjekter, mindre reportasjearbeid på oppdragsbasis, enkeltvakter og kommersiellt arbeid. Jeg tror det er viktig erkjennelse. Fremtiden er krevende. Jeg tror det er lurt å møte den i samarbeid med noen du går godt overens med, og som både kan gi deg ny kunnskap og øse av din egen.

Boklanseringen blir i Cappelen Damm, Akersgata 47, fredag 12. september klokka 18. 

Rabia Nazeer -

Best project for youth