MultimediaCamp Dok:14

slide-2

MultimediaCamp er en del av dokumentarfotofestivalen Dok:14 som arrangeres på Litteraturhuset i Fredrikstad. Under ledelse av Magnus Wennman, en av Nordens ledende fotojournalister, produserer ungdom multimediale portretterer av innbyggere i Fredrikstad. Elevene forteller visuelle historier om mennesker som vanligvis ikke får medias oppmerksomhet, men som likevel fyller viktige roller i byen. Gjennom lyd, video og stillbilder blir vi kjent med ildsjelene, karakterene og hverdagsheltene. Deltakerne på MultimediaCamp er elever ved medier og kommunikasjon i videregående skole i Østfold.

Nå er resultatet fra Multimediacampen samlet på nettsiden www.multimediacamp.no.