Innkalling til årsmøte i PK fredag 21. mars 2014 klokka 16

Innkalling til årsmøte i Pressefotografenes klubb

Årsmøtet avholdes fredag 21. mars kl 1600 på Victoria Scene, Karl Johansgate 35, Oslo.

Dagsorden:

1. Åpning og godkjenning av fullmakter.

2. Valg av referent og dirigent.

3. Årsberetning.

4. Reviderte regnskaper

5. Innkomne forslag

6. Fastsettelse av kontingenter, diverse avgifter og godtgjørelser.

7. Valg av styre.

Forslag fra valgkomiteen:

Leder: Sveinung Uddu Ystad (ikke på gjenvalg, ett år igjen)

Nestleder: Paul Sigve Amundsen (gjenvalg for to år)

Kasserer: Siv Dolmen (gjenvalg for to år)

Styremedlem: Ole Morten Melgård (ny i styret, ikke på valg, representerer PK Trøndelag)

Styremedlem: Katinka Hustad (ikke på gjenvalg, ett år igjen)

Styremedlem: Erlend Berge (ny i styret, velges for to år)

8. Valg av revisor.

9. Valg av to medlemmer til valgkomite.

10. Valg av komiteer valgt av Årsmøtet.

 

Forslag til årsmøtet må sendes senest en uke før møtet (senest 14. mars) til mail til styret@pk.no.