Årsberetning for PK 2013

logoliten03

Årsberetning for Pressefotografenes Klubb (PK) 2013

Perioden 15.mars 2013-21.mars 2014

Styret har i perioden bestått av:

Sveinung Ystad(styreleder), Paul Sigve Amundsen(nestleder) Katinka Hustad, Kristian Jacobsen(sekretær), Kim Nygård (leder i PK Trøndelag), Siv Dolmen(kasserer) og Finn Våga (representant fra NJ).

Pressefotografenes Klubb (heretter PK) har status som frivillig organisasjon og er registrert i foretaksregisteret i Brønnøysund.

PK har lokallag i Trøndelag.

PK har 290 betalende medlemmer (31.des 2014). Det er 20 flere medlemmer enn samme tid året før. I tillegg kommer ikke-betalende medlemmer: æresmedlemmer, pensjonister og PK-styret.

Aktiviteter i 2013:

PK arrangerte Årets Bilde 2012-utdeling den 15. mars 2013 på Victoria Scene i Oslo. Årets bilde ble tildelt Andrea Gjestvang. Geir Lippestad ble tildelt PK-styrets siste «Snill gutt»-pris for sitt arbeid som forsvarer for Anders Behring Breivik. Arrangementet fikk bred oppmerksomhet i landets medier

På dagtid ble det arrangert flere fagseminarer om ulike tilnærminger til skapende dokumentarfotografi, og seminarene favnet vidt, fra historiefortelling, dramaturgi, teknikk og lyd. På kveldstid presenterte noen av verdens fremste fotografer dokumentarfotografi i det absolutte toppsjiktet.

DOK:13 fikk en del presseomtale i forkant og under festivalen, både lokalt og nasjonalt.

Pressefotografenes Klubb arrangerte dokumentarfestivalen DOK:13 på Litteraturhuset i Fredrikstad fra 30. mai til 1. juni 2013. Festivalen ble for første gang arrangert utenfor Oslo, hvor DOK-festivalen har blitt arrangert siden 2005. Litteraturhuset i Fredrikstad ga en svært god ramme rundt arrangementet. Festivalen ble mer synlig i bybildet, og de gode fasilitetene på Litteraturhuset la til rette for et sterkt sosialt og faglig møtested for et delvis nytt og bredt publikum.

Kort markedsføringstid og lengre reisevei bidro til at publikumstallet var lavere i Fredrikstad enn i Oslo. Dette var noe vi tok høyde for, i og med at dette var første festival på nytt sted. Vi regner med en økning i antall publikummere under DOK:14. Det ble totalt solgt 184 billetter i form av enkeltbilletter/dagspass/festivalpass. Arrangementet gikk i balanse.

Styret i Pressefotografenes Klubb har evaluert festivalen og kommet frem til at DOK- festivalen bør arrangeres i Fredrikstad også neste år. Det er et sterkt fagmiljø i byen

bestående av fotografer som bor i eller har tilhørighet til Fredrikstad. Dette var også en sterkt medvirkende faktor til at festivalen ble lagt til byen. Sammen med den lokale arrangementskomiteen jobber styret i PK nå for å gjøre festivalen enda mer synlig i bybildet, med utstillinger og publikumsrettede aktiviteter, parallelt med et faglig sterkt dag- og kveldsprogram på Litteraturhuset. Dette er faktorer som gjør at vi forventer en tydelig økning i publikumstallet i år.

Foruten Dok:13 har PK i Oslo, sammen med Oslo Journalistlag, arrangert filmvisning av Erik Poppe sin film ”Tusen ganger god natt” med påfølgende debatt om journalistikk i konfliktområder.

PK-Trøndelag har i hovedsak arbeidet med Trondheim Dokumentarfestival i 2013. Tidligere leder i PK-Trøndelag, Kim Nygård, ledet festivalen og kommer til å fortsette med det selv om han ikke lengre har verv i PK. Festivalen ble arrangert fra 09. november -16.november 2013 med mange foredrag, filmvisninger, og utstillinger, blant annet utstillingen ”Du er her nå” (Trondheim Kunstmuseum) som ble laget av Eivind Natvig.

I samarbeid med NTNU arrangerte festivalen også et fagseminar om etikk i fotojournalistikken. Festivalen fikk bred medieomtale i bla. Adresseavisen, NRK P1 og P2. Festivalen hadde i år igjen et godt besøk på over 500 tilskuere.

PK-Trøndelag har også arrangert firedagers workshop med Bombay Fying Club i samarbeid med HIO. Filmene fra denne workshopen ble vist på Nova kino under Trondheim Dokumentarfestival. PK-Trøndelags leder Kim Nygård har representert PK- Trøndelag i PKs-styre. Ny leder i PK-Trøndelag er Ole Morten Melgård.

Aktiviteten på fotojournalisten.no har vært økende. Det er også opprettet samarbeid med fotojournalistutdanningen på HiOA, som bidrar med saker.

PK-styret har hatt 4 styremøter i 2013/2014, men har hatt flere arbeidsmøter og kontaktmøter via telefon/Skype. Referater fra styremøtene kan fås ved henvendelse til sekretær. (post@kristianjacobsen@gmail.com).

For styret i Pressefotografenes klubb, Stavanger, 13. mars 2014.

Kristian Jacobsen, sekretær