Søk Karina Jensens Minnefond

Hvert år deler Karina Jensens Minnefond ut et eller flere stipend til fotojournalister som ønsker å videreutvikle seg. Søknadsfristen er 28.februar.

karina jensens minnefond

Svanen fra Bolsjoi, portrett av Nina Ananiasjvilij. Karina Jensen.


Det årlige stipendet fra Karina Jensens Minnefond skal gå til én eller flere personer som ønsker å videreutvikle seg innen fotojournalistikk, enten gjennom utdanning og hospitering, eller gjennom prosjektarbeid.

Stipendet deles ut årlig og kan søkes av alle norske pressefotografer og fotojournalister. Styret i Karina Jensens Minnefond utpeker stipendvinnere under Årets Bilde-arrangementet i Oslo 21. mars på Victoria Nasjonal Jazzscene.

Søknadsskjema finner du her.

Normalt blir det delt ut 25.000 kr. I tillegg til å fylle ut eget søknadsskjema, må søkeren legge ved prosjektbeskrivelse, budsjett og gjerne arbeidsprøver.

Ytterligere informasjon finner du her. Du kan også kontakte styreleder Bente Riise på tlf. 90 58 48 38 eller Trond Idås på tlf. 90 62 40 82.

Karina Jensen døde av kreft i 1998, bare 35 år gammel. Hun var en av få kvinnelige fotojournalister i norsk presse på den tiden. Hun var en dyktig og respektert fotograf, og fikk blant annet Årets Bilde i 1992 for bildet «Prevensjon på russisk», som viser en ung kvinne som stiger ned fra operasjonsbordet på en abortklinikk. Jensens lyst på opplevelser og hennes pågangsmot bragte henne ut i verden. Hun dekket krigen i Bosnia, fredsforhandlinger i Midtøsten, kurdere i Tyrkia, muslimsk kvinnehverdag i Pakistan, Bill Clintons valgkamp og kvinnekonferansen i Kina – for å nevne noe.

Dette skrev PK-leder Terje Bringedal i nekrologen over Karina Jensen i november 1998:

«Karina brøt ned myter om at pressefotografyrket har noe med tøffhet og maskuline verdier å gjøre. Hun var beviset på at ydmykhet, respekt, omsorg og ømhet er viktige forutsetninger for alt fotojournalistisk arbeid».