Kategoriene for Årets bilde 2013 klare

Da er kategoriene for Årets bilde 2013 klare. Frist for innlevering er søndag 12. januar.

I stedet for å erstatte kategori 7 Mennesker som tidligere varslet, endres den nå til Mennesker/Åpen klasse (enkeltbilde), men følgende kriterier: «Et eller flere mennesker i et miljø. Konkurransens åpne klasse hvor bidrag som ikke passer i de øvrige klassene kan sendes inn.» Kategoriene Portrett enkeltbilde og Portrettserie blir slått sammen til en klasse.

Det blir ikke anledning til å sende inn samarbeidsprosjekter i fotodelen. Der er det kun indviduell deltakelse. I videodelen kan man imidlertid sende inn arbeider som er gjort i sammen med andre. Forutsetningen er at foto er gjort av et PK-medlem. Har du spørsmål rundt dette  så ta kontakt med styret@pk.no

Kategoriene for Årets bilde 2013 blir derfor som følger:

1. Nyhet (NY) (enkeltbilde)
2. Nyhet reportasje (NYR) (3-8 bilder)
3. Dagligliv i Norge (DA) (enkeltbilde)
4. Sport Action (SA) (reportasje /enkeltbilde)
5. Sport feature (SF) (reportasje/enkeltbilde)
6. Portrett (PO) (enkeltbilde eller serie inntil 8 bilder)
7. Mennesker/Åpen klasse (ME) (enkeltbilde)
8. Natur og miljø (NM) (enkeltbilde)
9.  Årets dokumentar/ reportasje utland (UTD) (ubegrenset antall bilder)
10. Årets dokumentar/ reportasje inland (IND) (ubegrenset antall bilder)
11. Årets nyhetsvideo (maks 5 minutter)
12. Årets videoreportasje (maks 10 min)
13. Årets dokumentar/multimedieproduksjon/serie (åpen klasse)

Det er med andre ord gjort noen endringer i videodelene. Kriteriene er som følger:

11. Nyhetsvideo (inntil 5 minutter).
Beste nyhetsvideo. Inn- og utland. Foto må være gjort av PK-medlem.
12. Videoreportasje (inntil 10 minutter).
Beste videoreportasje, åpen klasse. Foto/video/lyd må være gjort av PK-medlem.

13. Årets videodokumentar/multimediaprosjekt/serie (åpen klasse)
Foto og/eller video må være utført av PK-medlem. Videodokumentar/multimediaprosjekter (maks 30 minutter) og web-TV-serier (maks 30 minutter pr episode). Multimediaprosjekter, ferdige webproduksjoner. Dette er den åpne videoklassen.

Er du i tvil om hvor ditt prosjekt passer inn så ta kontakt på styret@pk.no

Frist for innlevering til Årets bilde for 2013 er satt til søndag 12. januar klokka 23.59. Studentmedlemmer i PK vil i år få delta gratis.

Som annonsert tidligere finner Årets bilde-utdelingen sted fredag 21. mars på Victoria scene.

Nytt i år er at alle studentmedlemmer i PK får delta gratis i Årets bilde. Dette gjelder også nye studentmedlemmer som tegner medlemskap for 2014.

Mange av medlemmene i Pressefotografenes klubb jobber nå både med foto, video og lyd. I Årets bilde skal vi løfte fram de beste nyhetsvideoene, videoreportasjene og dokumentarene som lages rundt om. Mange av de som jobber i web-TV-redaksjonene har imidlertid ikke noe forhold til Pressefotografenes klubb. Vi håper derfor at du kan bidra til å utfordre videokolleger til å melde seg inn og delta for å løfte videokategorien.

Har du ikke betalt medlemskontingent for 2013 ennå? Det kan gjøres her.