PRESSEKORT

Bestilling av pressekort fra PK:

Alle medlemmer kan få pressekort fra PK. Gjør følgende:

1. Betal medlemskontingenten her

2. Send en mail til presse@plastkort.no med følgende info:

-Passbilde av deg selv. Dette må være i farger, størrelse 3×3 cm i 300dpi. Det må sendes i JPG. Navnet på bildefilen må være det samme som bestillerens PK-nummer, f.eks ”PK10619”. Bildefilen skal IKKE ha noe annet navn i tillegg. Altså: PK+ditt nummer.jpg (3×3 cm i 300dpi)

-DIN NÅVÆRENDE POST ADRESSE. Vi må vite hvor vi skal sende kortet.

3. Alt ovenfor sendes til presse@plastkort.no

PK sjekker medlemslistene om kontingent er betalt før plastkortet blir produsert.