Hvor går grensene for mediers bildebruk?

Thomas Borberg, fotosjef i Politiken, retter kritikk mot norske fotografers dekning av 22.  juli. Foto: Torstein Bøe

Tekst: Kristine Lindebø

– Noen ganger tar vi hensyn kanskje uten å behøve det, sa fotosjef i Politiken, Thomas Borberg under seminaret «Grenser for medienes bildebruk» på Trondheim Dokumentarfestival.

Borberg satt blant annet i juryen for Årets bilde 2011, og syns norske medier var for forsiktige i dekninga av 22. juli.
-Vi mangler det bildet fra 22. juli-dekninga, altså et bilde som forteller hele historien og kan ikonifisere 22.07.2011, sa han.
Borberg påpekte at det er sjelden Politiken trykker bilder av døde mennesker, men når de gjør det er det fordi det er en del av en større historie.
-Vi skal og er forpliktet til å vise hvordan verden ser ut, enten det innebærer grusomhet eller ikke, sa han.

Seminaret «Grenser for medienes bildebruk» inngår i programmet til Trondheim Dokumentarfestival, som går 28. november – 2. desember. Seminaret var et initiativ fra Ann Iren Jamtøy, prosjektleder v/ Institutt for Samfunnsmedisin, ved NTNU og Marit Hovdal Moan, postdoktor v/Institutt for Filosofi og Program for Anvendt Etikk ved NTNU. De har ønsket en arena der praktiserende journalister og fotografer, og forskere på området kan komme sammen og ha en dialog om etikk i mediene.

Svein Brurås, førsteamanuensis ved avdeling for mediefag ved Høgskolen i Volda, mener pressen har blitt bedre de siste 20 årene, i den betytdning at man trykker færre bilder av døde og skadde, og viser mer respekt for pårørende. Etter 22. juli 2011 har han intervjuet avfotograferte om hvordan de syns fotografene opptrådte.

-Mange av de vi snakket med syns det hadde vært verre om fotografene hadde spurt først, sa Brurås, og påpeker at etiske hensyn alltid må vurderes ut ifra situasjonen.

Øvrige innledere under seminaret var Ellen Lande Gossner (fotojournalist Morgenbladet), Anne Hege Simonsen (førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus), Espen Rasmussen (fotosjef i VG Helg) og Terje Borgersen (professor, Institutt for kunst og medievitenskap NTNU). Mellom innleggene var det diskusjoner der også publikum kunne kommentere og stille spørsmål, og til slutt en dialog som ble ledet av NRK-journalist Jathushiga Bridget Rajah.

Initiativtakerne håper seminaret er starten på et videre samarbeid og dialog mellom forskermiljøet og de praktiserende i pressen.