22.juli-kommisjonens rapport i bilder

Christopher Olssøn fikk den store jobben å redigere bildene til rapporten fra 22. juli-kommisjonen. Foto: Kristine Nyborg

Mandag 13. august kl. 13.00 la 22. juli-kommisjonen frem sin rapport for offentligheten, ett år og én dag etter at kommisjonen ble oppnevnt av regjeringen. På første rad, blandt kommisjonens sekretariat, satt fotojournalist Christopher Olssøn (30) som hadde redigert alle bildene i den nesten 500 sider lange rapporten.

I begynnelsen av april fikk Olssøn en telefon fra sekretariatsleder Bjørn Otto Sverdrup med forespørsel om han ville komme på et intervju da de hadde et behov for en som kunne ta seg av research og redigering av fotografier.
– De ønsket å finne frem til bilder som ikke hadde vært så mye på trykk før og som kunne illustrere deres konklusjoner. Dette innebar å finne alle bildene som frilansere, byråer og politiet tok som ikke har vært publisert og som kan tåle dagens lys, forklarer Olssøn på en kafe i Oslo.
Olssøn kontaktet alle fotografer han kunne finne som var i området Regjeringskvartalet eller Utøya 22. juli og dagene etter, samt samlet bilder fra Politiet, offentlige etater og tilfeldige vitner. Til sammen rundt 8000 bilder som skulle kokes ned til 142.
– Det har vært en stor og utfordrende redigeringsjobb, å finne bilder til tekster jeg ikke har hatt full innsikt i. Enkelte kapitler har vært graderte, og da har jeg sittet rundt et bord med den som har forfattet kapittelet og presentert aktuelle bilder, for jeg var aldri sikkerhetsklarert på samme nivå som de andre i
Hvordan var det å jobbe med dette temaet for deg?
– Det var to hovedutfordringer, det menneskelige og det faglige. Jeg var forberedt på at innholdet ville være forferdelig, men opplevde at det var enklere å forholde seg til bildene tatt av fagfolk enn materialet til etatene. De sistnevnte var ofte grovere både innholdsmessig og rent teknisk, og gjorde sterkt inntrykk. Det er forøvrig ikke jeg alene som har valgt hva som skal stå på trykk, og det har vært fint å samarbeide med resten av kommisjonen om dette.

Etter at kommisjonsrapporten ble publisert har noen medier trykket bildene fra rapporten uten å be om tillatelse. Olssøn ser på dette som overtramp av åndsverksloven.
– Det er ikke greit. Bildene er ikke gratis, de tilhører hver opphavsmann. Det norske lovverket åpner for at innhold i offentlige utredninger skal være til fri bruk, men det gjelder ikke fotografier som ikke er blitt produsert på bestilling for det aktuelle dokumentet. Bildene jeg selv tok for kommisjonen, som fotografier av andre utredninger etc, er bestllingsverk til rapporten og er ikke vernet. Alt annet fotografisk materiale (bortsett fra materialet fra Politiet, Forsvarsbygg etc) er kjøpt inn og beholder derfor vernet som gis av norsk lov om opphavsrett.
Hvilke tilbakemeldinger har du fått etter offentliggjøringen?
– Det har vært rolig, ikke noen stor ståhei rundt bildebruken. Personlig har jeg fått hyggelige tilbakemeldinger på at rapporten er forseggjort, og at den visuelt skiller seg fra andre NOUer (Norsk Offentlig Utredning red.anm).
Vill du takke ja til et slikt oppdrag igjen?
– Absolutt. Det har på alle måter vært en veldig interessant prosess, selv om det til tider har vært tungt innholdsmessig. Å få jobbe med et så dyktig knippe folk som deltok i kommisjonsarbeidet var dessuten svært givende og lærerikt.