Karina Jensens minnefond til ungdommen

To stipender på kr 25.000 fra Karina Jensens Minnefond ble delt ut lørdag. I år er det ungdommen sin tur!

Det første stipendet på kr 25.000 går til Hilde Mesics Kleven, som stiller følgende spørsmål:

”Hvorfor trenger vi mennesker med Downs syndrom? Er det riktig å sortere bort annerledeshet? Hvordan blir disse menneskene behandlet i ulike deler av verden? Jeg vil med mitt prosjekt undersøke hvordan mennesker med Downs syndrom blir behandlet i ulike deler av verden, denne gangen India.»

Fotografen som får stipendet har allerede arbeidet med temaet i Norge og med mennesker i egen familie. I skrivende stund er hun i India og jobber med prosjektet.

Foto: Hilde Mesics Kleven

To stipender i år
Det andre stipendet på 25.000 går til to fotografer og en journalist, reportasjegruppa på hjul: Paragon Features, som består av Aleksander Andersen, Martin Slottemo Lyngstad og journalist Lars Andreas Ellingsgard Øverli.

Siden november 2010 har de brukt tid og sparepenger på det de kaller et reportasjebyrå på hjul, med kontor og bolig i en buss: Planen var å reise Norge rundt for å lage reportasjer etter eget initiativ i ett år. Så kom 22. juli, og snudde opp ned på prosjektet.

Foto: Paragon Features

«De bestemte seg for å bruke verktøyene de behersker best; fotografi, tekst og levende bilder til å dokumentere norske lokalsamfunn gjennom deres ungdomsmiljøer – i kjølvannet av 22. juli. Disse ungdommene utgjør en helt ordinær generasjon, som likevel er i ferd med å bli helt spesiell. Å dokumentere norske ungdomsmiljøer er en journalistisk annerledes vinkling i arbeidet med 22. juli,» sier Bente Riise på vegne av Karina Jensens minnefond.

De to fotojournalistene tror at måten de har organisert seg på, med bopel og kontor på en reportasjebuss- sammen med en skrivende journalist – gir unike muligheter til å lage innsiktsfulle og gode portretter av norske lokalsamfunn og ungdomsmiljøer. Som de sier selv:

”Vi har den tiden som få i denne bransjen har. Vi kan ta pauser og vi kan komme tilbake. Vi kan tilpasse oss omgivelsene og menneskene vi jobber sammen med.”

Målet med prosjektet «Til Ungdommen” er å portrettere norske ungdomsmiljøer i seks lokalsamfunn, med utgangspunkt i seks enkeltskjebner. Portrettene skal sammen danne et visuelt og skriftlig bilde av (1) hva som har formet ungdommenes verdier og (2) hvordan miljøene har blitt direkte og indirekte påvirket av 22. juli.

Angrepet 22. juli var et angrep på ungdommens valg og verdier. AUF ble rammet for sine. Men ungdommelig engasjement er ikke alltid politisk. Noen brenner for nytt øvingslokale, andre for likhet. Mange brenner for frihet, enten det handler om ytringsfrihet eller det å få førerkortet.

Foto: Paragon Features

Minnefondet
Karina Jensens Minnefond har vært drevet siden 1998, og vi har hvert år siden delt ut ett eller to stipend til fotojournalister som vil drive utvikling av faget gjennom å utvikle seg selv.

I år er det 13 år siden det første stipendet ble delt ut, mange av stipendvinnerne har gjennomført gode prosjekter som har gjort dem til bedre fotojournalister og mange av disse har også fått priser i Årets Bilde etterpå. I år kom visstnok inn mange gode søknader, med bredde i type prosjekter som både var spreke og spennende, ifølge Bente Riise, leder av minnefondet.

– Det er mange ambisiøse fotojournalister som vil mye med det de gjør, og det er vi glade for å kunne bidra med, i tråd med Karina Jensens ånd.

Det årlige stipendet fra Karina Jensens Minnefond skal gå til én eller flere personer som ønsker å videreutvikle seg innen fotojournalistikk, enten gjennom utdanning, hospitering eller gjennom prosjektarbeid. Stipendet deles ut årlig, og kan søkes av alle norske pressefotografer og fotojournalister.

Karina Jensen døde av kreft i 1998, bare 35 år gammel. Hun var en av få kvinnelige fotojournalister i norsk presse på den tiden. Hun var en dyktig og respektert fotograf, og fikk blant annet Årets Bilde i 1992 for bildet «Prevensjon på russisk», som viser en ung kvinne som stiger ned fra operasjonsbordet på en abortklinikk.

Andrea Gjestvang -

Utrolig spennende og gode prosjekter, gleder meg til å følge utviklingen. Gratulerer!

Stein Bjørge -

Gode prosjektet i Karinas ånd ! Lykke til !