22.juli-utstilling i Domkirka

Å gå videre

I tiden etter terroranslagene 22. juli 2011 ble Oslo domkirke og området rundt et viktig samlingssted for mange mennesker i sorg, sjokk og sinne. Som kirke var vi sterkt preget av denne store tilstrømmingen og av de mange ulike reaksjonene som disse fryktelige handlingene skapte.

På denne bakgrunn ønsker vi velkommen i Domkirken en utstilling som viser de store konsekvensene terrorhandlingene har fått. Vi håper denne utstillingen kan hjelpe oss å bearbeide egne følelser overfor det som skjedde, og minne om at de som forårsaker ødeleggelse aldri kan overvinne menneskers evne til å reise seg og gå videre.

Olav Dag Hauge, domprost

Utstillingen: Vårt lille land er et samarbeid mellom Pressefotografenes Klubb og Oslo domkirke, og åpnet lørdag 18. februar.