Innkalling til årsmøte i Pressefotografenes klubb (PK)

Årsmøte i Pressefotografenes klubb avholdes lørdag 25. februar kl 11.00 på Litteraturhuset i Oslo, Amalie Skram, 2. etg.

Dagsorden for årsmøtet:

1.         Åpning og godkjenning av fullmakter.

2.         Valg av referent og dirigent.

3.         Årsberetning.

4.         Reviderte regnskaper

5.         Innkomne forslag

6.         Fastsettelse av kontingenter, diverse avgifter og godtgjørelser.

7.         Valg av styre.

8.         Valg av revisor.

9.         Valg av to medlemmer til valgkomite.

10.       Valg av komiteer valgt av Årsmøtet.

Forslag til årsmøtet må sendes senest tre uker før møtet til styret@pk.no

Mvh. PK-styret