Invitasjon til Årets Bilde 2011

Regler for Årets Bilde 2011:

1. Pressefotografenes Klubb (PK) arrangerer hvert år ÅRETS BILDE. Årets Bilde er en fotokonkurranse til fremme av det journalistiske bildet.

Bare medlemmer av PK kan delta med unntak for gruppen video.

Deltageravgiften fastsettes av styret hvert år (se pkt. 17 – innbydelse).

2. Det konkurreres i følgende grupper:

1. NYHET (enkeltbilde)
2. NYHET REPORTASJE (3 – 8 bilder)
3. DAGLIGLIV I NORGE (enkeltbilde)
4. SPORT ACTION (reportasje / enkeltbilde)
5. SPORT FEATURE (reportasje / enkeltbilde)
6. PORTRETT (enkeltbilde)
7. MENNESKER (enkeltbilde)
8. NATUR OG MILJØ (enkeltbilde)
9. ÅRETS DOKUMENTAR/REPORTASJE UTLAND (ubegrenset antall bilder)
10. ÅRETS DOKUMENTAR/REPORTASJE NORGE (ubegrenset antall bilder)
11. VIDEO/MULTIMEDIA-NYHET/REPORTASJE
12. VIDEO/MULTIMEDIA-DOKUMENTAR

Se forklaringer til gruppene under pkt. 16.

3. Juryen skal premiere EN vinner i hver gruppe samt kåre Årets Bilde. Årets Bilde skal være ETT enkelt bilde, som hentes fra gruppevinnerne. I hver gruppe bør tre bilder/reportasjer premieres.
Juryen kan også premiere/honorere spesielle bilder hvis dette er ønskelig ut fra situasjonen, som f.eks. det morsomste bildet uansett gruppe, osv.

4. Juryen kan bestå av inntil fem personer – oppnevnt av PKs styre.

5. Samme enkeltbilde kan ikke sendes inn i flere grupper. Maksimum tre enkeltbilder fra gruppene 2, 4, 5, 9 og 10 kan sendes inn i gruppene for enkeltbilder. En egen kopi må da lages og sendes inn i den aktuelle gruppen. Innsendte bilder må være klarert for offentliggjøring.

Dersom et bilde har deltatt i konkurransen tidligere år kan det ikke delta igjen.

6. Farge- og sort/hvitbilder konkurrerer på lik linje. Bildet/ne må være tatt i det konkurrerende kalenderår, bortsett fra i gruppe 9 og 10, ÅRETS DOKUMENTAR/REPORTASJE UTLAND, ÅRETS DOKUMENTAR/REPORTASJE NORGE dersom et prosjekt har gått over flere år. Betingelsen er da at dokumentaren/reportasjen må være avsluttet i konkurranseåret. Informasjon om dette må gis, se punkt 7.

7. Alle bilder skal sendes inn anonymt – bortsett fra PKs medlemsnummer. Alle bilder skal KUN sendes inn digitalt. Dessuten skal gruppe, tittel/motto og årstall for fotografering bekreftes. En kort, klargjørende tekst skal også skrives (navn på personer, sted, situasjon ol.). Se egne retningslinjer for digitallevering.

Det skal også opplyses om hva som er originalmaterialet, film/digitalt. Det totale antall innsendte bilder fra en deltager er ubegrenset. Hver deltaker skal i tillegg sende inn eget passbilde, med medlemsnummer som filnavn. Denne filen sendes på mail til styret@pk.no.

Dersom en innsender har skiftet fast arbeidsgiver i løpet av året, bes det opplyst om hvilket presseorgan et bilde/bildene skal krediteres med sammen med fotografens navn. Dette gjøres ved å sende en egen kopi av bildet til styret@pk.no.

8. Filene må ikke overstige 20 Mb og leveres i JPEG. Oppløsning 300 Dpi.

9. Innsenderen forplikter å stille originalmaterialet til disposisjon i forbindelse med offentliggjøringen og presentasjonen av Årets Bilde-konkurransen, samt for Årets Bilde-boken. For annen bruk av bildene må brukeren avtale betingelser med fotografen/rettighetshaveren.

10. Alle innsendte bilder forblir i PKs varetekt etter konkurransen for arkiv og som grunnlag for kommende utstillinger og liknende.

11. Bilder som ikke oppfyller kravene i disse statuttene, deltar ikke i konkurransen.

12. De innsendte bilder gjennomgås av representanter for PKs styre som tilrettelegger dem for juryen.

13. PK står uten ansvar for ødelagt eller bortkommet bildemateriale.

14. Konkurranseresultatet offentliggjøres på premieutdelingen.

15. Manipulerte bilder, sammensetning av flere fotografier til et bilde og dobbeleksponeringer er fratatt muligheten til å delta i konkurransen. Manipulasjon og/eller justering av bildene er underlagt følgende restriksjoner: Originalbilde (film eller digitalfil) må aldri forandres unntatt aksepterte mørkeromsteknikker som beskjæring, lyshet (brightness), kontrast og fargejustering, oppletting og nedtoning (burning and dodging).

16. Supplerende tekst til gruppene:

1. NYHET (enkeltbilde). Beste nyhetsbilde.

2. NYHET REPORTASJE (3 – 8 bilder). Beste nyhetsreportasje.

3. DAGLIGLIV I NORGE (enkeltbilde). Beste bilde hentet fra hverdagslivet i Norge.

4. SPORT ACTION. Beste sport action enkeltbilde / actionserie. Enkeltbilder og reportasjer konkurrerer på lik linje i denne gruppen. I actionserie er maks antall bilder 8.

5. SPORT FEATURE. Beste sport feature enkeltbilde / featurereportasje. Enkeltbilder og reportasjer konkurrerer på lik linje i denne gruppen. I featuresereie er maks antall bilder 8.

6. PORTRETT (enkeltbilde). Beste portrett.

7. MENNESKER (enletbilde). Et eller flere mennesker i et miljø

8. NATUR OG MILJØ (enkeltbilde). Beste bilde som fokuserer på natur og/eller miljø.

9. ÅRETS DOKUMENTAR/REPORTASJE UTLAND (ubegrenset antall bilder). Beste dokumentar/reportasje i flere bilder fra utlandet som sammen danner et helt og selvstendig bildejournalistisk arbeid.

10. ÅRETS DOKUMENTAR/REPORTASJE NORGE (ubegrenset antall bilder). Beste dokumentar/reportasje i flere bilder fra Norge som sammen danner et helt og selvstendig bildejournalistisk arbeid.

11. VIDEO/MULTIMEDIA-NYHET/REPORTASJE. Bidragene kan være en nyhetsreportasje eller et utdrag fra en nyhetsreportasje. Velg ut en sammenhengende eller redigert sekvens på maks 3 min. som du selv mener representerer godt fotografisk håndverk og/eller god journalistisk innsikt.

Video/Multimediaklassen-Nyhet/reportasjeklassen er åpen for alle profesjonelle fotografer.

Bidrag til denne klassen kan leveres som Quicktime, flash eller mpg4-fil og sendes inn som på samme måte som fotografiske bidrag, men i respektiv mappe.

12. VIDEO/MULTIMEDIA-DOKUMENTAR

Bidrag til multimedia-klassen skal sendes inn som beskrevet i reglementet.

1) Produksjonen skal være dokumentarisk.
2) Foto, video og lyd må være gjort av medlem i PK. Redigeringshjelp er tillatt, men det må opplyses hvem som har gjort hva i produksjonen.
3) Bidraget kan være maks 15 minutter.
4) Bidrag til denne klassen kan leveres som Quicktime, flash eller mpg4-fil og sendes inn som på samme måte som fotografiske bidrag, men i respektiv mappe. Egne mappestrukturer (som fra Soundslides) vil bli forkastet. Det er også mulig å sende inn en link til de(n) aktuelle multimediaproduksjonen i stedet for å sende en fil. Send linken på mail til styret@pk.no og merk emnefeltet med «multimedia».
5) Produksjonen må være fra konkurranseåret, eller være publisert da.
6) Bidragene i denne kategorien vil i år ikke være anonymisert, men skal likevel gis navn på samme måte som bidrag til Årets Bilde, se pkt. 1 om digital innlevering i reglementet.

17. Innbydelse: Årets Bilde 2011.

Leveringsfrist for Årets Bilde 2011 er  tirsdag 3.januar 2011 klokka 18.00. Dette gjelder også for video/ multimedia. Konkurranseresultatet offentliggjøres og ÅRETS BILDE kåres på premieutdelingen som finner sted i Oslo 22. februar 2012

Medlemskontingent for konkurranseåret 2011 og deltageravgift på kroner 500,- må være betalt for at man kan delta i Årets Bilde (gjelder ikke klasse 11, som krever kun deltageravgift). Innbetaling av deltageravgift gjøres ved å gå til www.deltager.no/aaretsbilde


DIGITAL INNLEVERING TIL ÅRETS BILDE – Retningslinjer

Fotografene som sender inn bidrag til Årets Bilde, skal gjøre dette på følgende måte:

Hvert bilde må IKKE overstige 20 MB i størrelse før det blir lagret i JPEG.
All opprinnelig informasjon om bildet / bildene (dvs. filnavn, bildetekster, fotograf, avis / magasin etc, og annen info) slettes.

1. Bildene må gis nye filnavn (navnet på bildet).

a. Enkeltbilder: Bildets filnavn skal inneholde (i denne rekkefølgen): 5-sifret PK nummer, bindestrek, gruppenummer, bindestrek, et egennavn (dette navnet bestemmer du selv, men ikke bruk noe som kan identifisere deg). Du må ikke bruke punktum i filnavnet, bortsett fra det som evt kommer av seg selv, som .jpg.

Eksempel: 10619-1-jens (der 10619 er PK-nummer, tallet 1 er nummeret for gruppen nyhet enkeltbilde og jens er navnet på bildet). Husk, leverer du flere enkeltbilder i samme gruppe, må disse ha forskjellige egennavn.

Slik skal filnavnet på enkeltbilder se ut:


b. Serier: Bildets filnavn skal inneholde (i denne rekkefølgen) 5-sifret PK nummer, gruppenummer, et egennavn og deretter hvilket nummer i serien bildet er. Eksempel: 10619-2-jenin01 (der 10619 er PK-nummer, tall 2 er nummeret for nyhet reportasje, jenin er navnet på serien og tallet 01 står for første bilde i serien).
Hvis det er fem bilder, blir det: 10619-2-jenin01, 10619-2-jenin02, 10619-2-jenin03 osv.

Slik skal filnavnet på serier se ut:


2. Bildetekst til bildene må fylles inn:

a. Bruk enten dokumentinfo (filinfo) i Photoshop eller Tekst (text) i FotoStation. Kun to steder skal fylles ut.

b. Feltet bildetekst (caption) skrives i denne rekkefølgen:
– PK-nr
– Kategori
– Tittel til bildet / bildene
– Bildetekst
– Opplys om digitalt eller film
– Dato for bildet bekreftes
– Sted

c. Deretter fylles feltet for kategori (category) ut
(du finner dette feltet i filinfo i Photoshop og i tekst i FotoStation). Bruk en av kodene under for å fortelle hvilken kategori bildet tilhører:
– Nyhet – NY
– Nyhet reportasje – NYR
– Dagligliv i Norge – DA
– Sport Action – SA
– Sport Feature – SF
– Portrett – PO
– Mennesker – ME
– Natur og miljø – NM
– Utenriks doku. – UTD
– Innenriks doku. – IND

d. I bildeseriene gjentar du tekstingen på hvert bilde. Lag en ny bildetekst til hvert bilde i serien.

f. Husk, all info som nevnt over MÅ være med til hvert enkelt bilde. Ellers diskvalifiseres medlemmet fra deltakelse i Årets Bilde.
JPEG settes på kvalitet «7» Middels.

3. Opplasting:

http://student.bildernordic.no
Brukernavn: pk
Passord: 2011pk

Bildene skal IKKE legges i egne mapper eller deles opp på noen måte. De skal derimot legges i riktig kategorimappe på serveren!

Mac-brukere kan logge seg på rett fra Finder. Trykk Ctrl+k, skriv inn adressen http://student.bildernordic.no og samme brukernavn og passord som over.

Deltagere må ha betalt både kontigent og deltagergebyr!

Har du tekniske problemer kan du ringe Tom Henning på 93210051.

Lykke til!

Pål Schaathun -

Det er fantastisk flott at tv-fotografer får være med, men litt upassende at makslengden er 3 min. En god, lang og gjennomarbeidet tv-reportasje er ofte mellom tre og fem minutter. Et fotojournalistisk produkt med dramaturgi og rytme er vanskelig (og smertefullt) å barbere ned til 3 minutter. Jeg vet det er fotohåndverket som skal vurderes, men på tv presenteres alt av foto i sekvenser, som montasjer/redigerte reportasjer. La orginallengden leve!

Paal Audestad -

Linken til opplasting er feil og sender brukeren til epost.vg.no

Tom Henning Bratlie -

Det har vært en feil på lenka til innloggingsadressen. Den er nå rettet opp!

Christian Kråkenes -

Neste år MÅ det lages en dokumentarkategori for video med ubegrenset lengde på innsendte bidrag.

Bent Are Iversen -

Synes det er dumt at enkelte av kategoriene er begrenset til bare enkeltbilder.
Ser ikke noe praktisk grunn til at juryen ikke kan vurdere reportasjer til for eksempel «natur og miljø» eller «dagligliv i norge».

Og hva med å introdusere en freestyle-kategori som tillater collager, multieksponeringer etc? Konkurransens grunnprinsipp om journalistiske bilder vil kunne beholdes i en slik kategori.

Jfr tidligere års debatter bør det dessuten kanskje spesifiseres hvorvidt juryen skal lete etter årets viktigste bilde eller årets faglig beste bilde.

Aller helst mener jeg at medlemmene burde kunne sende inn akkurat hva de ville sålenge det var velbegrunnet og god fotojournalistikk, og heller la juryen utdele priser til de bidrag de mener fortjener det uavhengig av kategori.

Alt i alt kan det kanskje være på tide med en oppfriskning og strømlinjeforming i innsendingsreglene.

Ingar Storfjell -

Får ikke betalt deltagergebyr da jeg får opp melding «finner ikke arrangementet»