Nordmenn i Kina


Alle foto: Andrea Gjestvang

I forbindelse med den årlige filmfestivalen NORDOX, med dokumentarfilmer fra Norden, ble det arrangert en fotoutstilling med nordisk dokumentarfotografi på UCCA (Ullen’s Center for contemorary Art) i Beijing.

Seks nordiske fotografer var invitert til å stille ut, og to av dem var norske: Knut Egil Wang og Andrea Gjestvang. Fem av fotografene var fra det skandinaviske fotobyrået Moment Agency. Chris Maluszynski, Johan Bävman og Andrea Gjestvang var invitert til åpningen i Beijing,

I tillegg holdt fotografene hvert sitt foredrag. Chris Maluszynski fortalte om nordisk dokumentarfotografi og Moment, og viste bilder. Johan Bävman og Andrea Gjestvang viste bilder og fortalte om prosjektene sine.

De utstilte norske bidragene av Andrea Gjestvangs Grønlands-prosjekt og Knut Egil Wangs «DUM og andre steder i Norge».

Les mer om de norske bidragene på den norske ambassaden i Kina sin hjemmeside.

– Det var spennende å møte et kinesisk publikum. En tolk oversatte alt vi sa, og folk lyttet interessert og stilte utrolig mange spørsmål, forteller Andrea Gjestvang.

– Spørsmålene dreide seg om alt fra tematikken i prosjektet, til hvordan vi kunne leve av å være frilansfotografer, finansiering av prosjekter, tips til unge fotografer, våre mål som fotografer osv. Det er tydelig at det er mange utfordringer knyttet til å jobbe som fotograf i Kina, ikke bare i forhold til ytringsfrihet men også økonomisk.

Initiativtaker til utstillingen var det kinesiske magasinet Lens, og de inviterte også fotografene til et møte med bilderedaktører i redaksjonslokalene deres.

– Vi fikk presentere oss som fotografer og vise det vi jobber med, og knyttet nye kontakter, i et for meg – hittil – ukjent kinesisk marked.

Når utstillingen er over i Beijing, reiser den videre til Shanghai.