Anonymia – midt i blant oss

«Anonymia» er en utstilling i lyd og bilde, viet de mangfoldige historiene til hiv-positive mennesker i Norge i dag.

Den handler om relasjoner og menneskeliv, om kjærlighet, valg, tillit, sorg, kjønnsidentitet, samliv, seksualitet, hemmeligheter, kropp, barn og samfunn. Og om å møte tanker om sykdom og død, og å ta fatt på livet igjen. Utstillingen problematiserer det faktum at HIV i dag er en av vår tids største sykdomstabu, med medfølgende av stigma, og at det største fellestegnet blant de berørte er at de lever i skjul, midt i blant oss: usynlige, av frykt for at det ikke er rom for dem.

Utstillingen er realisert og bestilt av Kirkens Bymisjon i Stavanger, og som et ledd i den nasjonale markeringen av Verdens Aidsdag 1. desember.

Signe Christine Urdal er kunst- og dokumentarfotograf fra Stavanger. Hun har også mellomfag i sosialantropologi, noe som har påvirket hennes fotografiske blikk. Urdal har sin utdannelse i fotografi fra Oslo Fotokunstskole og startet sin karriere som assistent for kunstfotograf Dag Alveng.

Liv Runesdatter er vokalist, komponist og produsent. Runesdatter driver en kontinuerlig forsking på stemmen som instrument.


Alle foto: Signe Christine Urdal

OM HIV OG AIDS:

34 millioner mennesker i verden lever med hiv og aids. 3000 av dem er bosatt i Norge. De representerer alle samfunnslag, livssyn og yrkesgrupper. De er barn, ungdommer, voksne og aldrende. Det de har til felles er en diagnose, og de fleste lever i skjul.

«Mangel på kunnskap gir grobunn for mer diskriminerende holdninger som gjør livet vanskeligere for hivpositive. Hver dag blir nær 7 000 unge mennesker smittet av hiv. Unge mennesker i alderen 15–25 år utgjør halvparten av de som blir smittet av hiv i verden. Mindre enn 40 prosent av unge mennesker har grunnleggende kunnskap om hiv. I dag nektes hivpositive innreise og opphold i rundt 70 land i verden. Dette betyr at hivpositive personer fratas muligheten til å studere eller jobbe der de vil.» (SAIH.no)

NÅR:
Torsdag 1.12. 10-20. (Åpning av utstillingen ifm markeringen av Verdens Aidsdag kl 19.00)
Fredag 2.12. 10-15
lørdag 3.12. 10-14 søndag 4.12. i forbindelse med gudstj. 11.00 og 19.00

HVOR:
Petrikjelleren, St.Petri kirke