Juryens generelle uttalelse

I årets jury satt bilderedaktør i DN Laara Matsen og fotografene Pieter Ten Hoopen og Oddleiv Apneseth. Her er juryens generelle uttalelse:

Juryen gikk gjennom et mangfoldig, stort og ujevnt billedmateriale. I de fleste kategoriene kom
vinnerkandidatene ganske raskt frem, og vi ble lett enige om hvilke bilder som burde premieres.
Det fantes også noen svake katerogier, der vi hadde gjentatte diskusjoner før flertallsvedtak førte til
resultat. Seriene har for ofte en flat narrativ struktur. Vi kunne ønsket mer komplekse og
utradisjonelt fortalte billedhistorier. Noen av seriene kunne nådd lenger ved strammere redigering.
Vi tror at flere kunne hatt nytte av å velge ut sine egne bilder sammen med kollegaer og venner. Vi
opplevde også at endel bilder var direkte skjemmet av overdrevet photoshopping. Men når det er
sagt, er vi enige om at vi er glade for og stolte av de premierte bildene som helhet. Det er høyt nivå
på Årets Bilde 2010.