10 fotografer valgt ut til NJP

De 10 fotografene som skal være med i nysatsningen Norwegian Journal of Photography (NJP) er nå valgt ut. Over en toårs-periode skal de delta i masterclass, få veiledning, lage bok og hjelp til å lanseres internasjonalt.

Foto: Oddleiv Apneseth

PRESSEMELDING

Fritt Ord og NJP-redaksjonen har fått inn svært mange gode søknader om deltakelse i denne første utgaven av Norwegian Journal of Photography. Boka, som vil bli utgitt høsten 2012 og lanseres internasjonalt, vil bli til på bakgrunn av en prosess hvor de valgte fotografene følges opp gjennom masterklasser og personlig veiledning. Underveis vil work-in-progress bli tilgjengelig på www.njp.no. Norsk dokumentarfotografi har hatt en markant nivåhevning de siste 10-15 årene, og det er åpenbart at flere enn de ti kunne vært valgt. Når vi har falt ned på disse ti, er det fordi vi tror at nettopp disse har den fotografiske kvaliteten og engasjementet som kreves i slike prosjekt som skal gå over tid. Samtidig velger vi oss disse ut fra en vurdering av at denne gruppen til en viss grad utfyller hverandre og vil dra nytte av hverandres erfaringer og ulike tilnærmingsmåter. Sist, men ikke minst, er disse i en situasjon hvor muligheten for å ta steget ut internasjonalt med arbeidene, vil være av potensielt stor betydning.

Foto: Marie Sjøvold

Foto: Eivind H. Natvig

Med Norwegian Journal of Photography (NJP) etablerer Fritt Ord i samarbeid med fotografene og billedredaktørene Rune Eraker, Laara Matsen og Espen Rasmussen et forum for uavhengig dokumentarfotografi. NJP vil utgi en bok i stort format som tar sikte på å presentere det ypperste innenfor norsk dokumentarfotografi. En arena hvor uavhengige fotografer som arbeider i feltet mellom det tradisjonelle pressefotografiet på den ene siden og kunstfotografiet på den andre, kan få vist frem sine prosjekter i sin fulle bredde. Et miljø som kan oppmuntre og kritisere arbeidene.


Foto: Andrea Gjestvang


FOTOGRAFENE SOM ER VALGT UT TIL NJP ER:

Eivind H. Natvig – «Du er her/You are here»
Linda B. Engelberth – «Romfolkets liv og tradisjoner»
Ingvild Vaale Arnesen«Early womanhood»
Monica Larsen – «Avstandsmødre»
Andrea Gjestvang – «Everybody Knows This is Nowhere»
Karin Beate Nøsterud – «En verdig alderdom»
Helge Skodvin – «240 landskap»
Ellen Lande Gossner – «Diakonissene»
Marie Sjøvold – «At night we sleep»
Oddleiv Apneseth – «SOFT»

Foto: Ellen Lande Gossner

Foto: Linda B. Engelberth

Foto: Helge Skodvin

Foto: Karin Beate Nøsterud

Foto: Monica Larsen

Foto: Ingvild Vaale Arnesen
Les juryens begrunnelse og prosjektbeskrivelser  på Norwegian Journal of Photography og Fritt Ord.
NJP Omtale i Norske Medier | Norwegian Journal of Photography -

[…] det samme gjorde Fotojournalisten.no. Lokalavisen Firda skriver om Oddleiv Apneseth. Les sakene på Fotojournalisten og Firda. Previous post10 Fotografer er Valgt ut til […]

NJP publicity in Norwegian media | Norwegian Journal of Photography -

[…] The local newspaper Firda has written about Oddleiv Apneseth. Read the articles on Fotojournalisten and […]