Husl Årsmøte i PK i dag kl 11

Årsmøte i Pressefotografenes Klubb avholdes 19.mars kl 1100 på Litteraturhuset, Oslo.

Dagsorden for Årsmøte

1. Åpning og godkjenning av fullmakter.

2.Valg av referent og dirigent.

3.Årsberetning.

4.Reviderte regnskaper

5.Innkomne forslag

6.Fastsettelse av kontingenter,diverse avgifter og godtgjørelser.

7.Valg av styre.

8.Valg av revisor.

9.Valg av to medlemmer til valgkomite.

10.Valg av komiteer valgt av Årsmøtet.

Forslag til årsmøtet må sendes senest tre uker før møtet til styret@pk.no