Scanpix med iPad-pris

Scanpix går opp nye stier når de nå utarbeider en egen prisregulering for bilder til iPad. Den skal være klar før sommeren.

– Vi jobber med å utvikle betalingsmodeller for bruk av våre bilder på leserbrett sammen med kundene våre. Du vet, man kjøper aldri retten til bildet, bare til å publisere det en gang. Så vi må ha en egen prising for leserbrett, sier salgssjef Tor Richardsen i Scanpix til journalisten.no. I dag fastsettes prisen på Scanpix-bilder på trykk i avis/magasin etter opplag og på nett etter antall unike brukere.

Foreløpig finnes det ingen modell for dette i Norge, så Scanpix bruker våren til blant annet å se på hva utenlandske byråer gjør i forhold til iPad og andre lesebrett. Men det er klart en egen prismodell vil bli lansert før sommeren. Problemstillingen er naturligvis kun aktuell i forhold til iPad-versjoner av aviser og magasiner, og ikke for nettaviser etc vist på iPad.
Media Norges redaktør Ola Bernhus sier til Journalisten at han ønsker en plattformuavhengig avtale som åpner for gjenbruk, og med lavere priser enn de har i dag.