”Det tredje rommet”

– Både ren pressefotografi og ren kunstfotografi har et miljø med institusjoner og interesseorganisasjoner i Norge, sier Rune Eraker, redaksjonsleder og en av initiativtakerne bak det nylanserte Norwegian Journal of Photography.

Eraker savnet ”det tredje rommet”, et miljø i Norge som backer opp fotografer som jobber med uavhengige dokumentarprosjekter. Derfor snakket han med Laara Matsen i D2, Espen Rasmussen i VG og Bente Roalsvik i Fritt Ord. Resten av historien kjenner vi fra diverse artikler som har stått på trykk på norske foto- og jorunalistsider etter at denne gedigne gaven til norske fotojournalister ble offentliggjort rett før jul. Se journalisten, foto.no og fotojournalisten.

Kritiske spørsmål
I en artikkel på foto.no ble Fritt Ord spurt om hvordan kravene til profesjonalitet og nøytralitet i forhold til hvem som vurderer og velger ut hvem, til enhver tid skal bli ivaretatt av redaksjonen i NJP. Vi lar Eraker svare på det samme spørsmålet.

– I utgangspunktet er dette et initiativ som lanseres i samarbeid med Fritt Ord. Vi tre som sitter i redaksjonen har lang erfaring innenfor dokumentarfotografi, både som fotografer og redaktører. Det er viktig å understreke at vi er en redaksjon, og ikke en jury. Vi velger ut i fra hva vi synes er kvalitativt best kombinert med evnen til å fortelle en god historie. Som i alle andre redaksjoner er dette i utgangspunktet ikke en rullerende posisjon. Det er et initiativ fra oss for å bidra til å få norsk dokumentarfotografi sett, både innenlands og utenlands, men også til å skape et miljø her i landet som oppmuntrer til egne uavhengige dokumentarprosjekter.

I den samme artikkelen på foto.no uttaler PK-leder Terje Bringedal at NJP-redaksjonen bør ha en bredde som står i forhold til å representere norske dokumentarfotografer, og han stiller spørsmål til om redaksjonen er for snever slik den er satt sammen i dag. Har du noen kommentar til dette, Eraker?

– Vi tror dette er en sammensetning som nettopp gir det en bredde innen dokumentarfotografi; og så får folk dømme når de ser resultatet. Med to fotografer/bilderedaktører som både representerer norsk presse og utenlandske billedbyråer og en som arbeider som uavhengig dokumentarfotograf internasjonalt på heltid, mener vi at vi sammen representerer både en tyngde og en bredde innen norsk dokumentarfotografi.
 
Søknadstips
Eraker minner om at hvis du er fotojournalist som er ansatt et sted, så er det viktig at det ikke er et oppdrag fra avisen eller magasinet som ligger til grunn for søknaden. Det må være et eget selvstendig prosjekt som jobbes med på egen hånd. Men man må ikke nødvendigvis være i gang med et prosjekt for å søke.

– Man skal sende inn 30 bilder som vi skal vurdere sammen med den skriftlige søknaden, men disse kan være fra et tidligere prosjekt.

Eraker sier at det viktigste er uavhengighet, et prosjekt som går over tid, og å vise bilder som gjør at redaksjonen tror at dette er gjennomførbart og blir bra.

– Det er viktig at bildene viser ditt eget uttrykk som fotograf og hvordan du forteller historier, sier Eraker.

Se alle detaljene om innlevering på NJP sine nettsider. Fristen for innsending er 15. februar