Nytt i Årets Bilde: Multimedia

For første gang kan du i år sende inn multimedia-produksjoner til Årets Bilde.

Mange av våre medlemmer jobber med Soundslides og andre multimediale uttrykk bestående av for eksempel stillbilder, video og lyd. For PK-medlemmer åpner vi i år for et forsøk med innsending av multimedia, i tillegg til de tradisjonelle stillbildene og den allerede etablerte videosjangeren. Med multimedia” mener vi formater som ikke automatisk går inn under stillbildeklassene eller videoklassen. Bidrag til multimedia-klassen skal sendes inn som beskrevet i reglementet.

Årets bilde 2010 – klasse 12: Multimedia

1) Produksjonen skal være dokumentarisk.
2) Foto, video og lyd må være gjort av medlem i PK. Redigeringshjelp er tillatt, men det må opplyses hvem som har gjort hva i produksjonen.
3) Det er ingen tidsbegrensning på presentasjonens lengde.
4) Bidrag til denne klassen skal leveres som Quicktime, flash eller mpg4-fil og sendes inn som på samme måte som fotografiske bidrag, men i respektiv mappe. Egne mappestrukturer (som fra Soundslides) vil bli forkastet. Det er også mulig å sende en link til de(n) aktuelle multimediaproduksjonen på mail til styret@pk.no. Merk emnefeltet «multimedia».
5) Produksjonen må være fra konkurranseåret, eller være publisert da.
6) Bidragene i denne kategorien vil i år ikke være anonymisert, men skal likevel gis navn på samme måte som bidrag til Årets Bilde, se pkt «DIGITAL INNLEVERING TIL ÅRETS BILDE – Retningslinjer» i reglementet.

Frist for å levere multimedia er 3.januar 2011 kl 17.00