NYHET: Norsk Fotografisk Journal

Et nytt og spennende konsept ser dagens lys: I samarbeid med Fritt Ord, har Laara Matsen, Espen Rasmussen og Rune Eraker startet «Norsk Fotografisk Journal».

Formålet med Norsk Fotografisk Journal (Norwegian Journal of Photograhy, NJP) er å skape en nasjonal plattform, hvor fotografer som arbeider i landskapet mellom det tradisjonelle pressefotografiet og kunstfotografiet kan vise, diskutere og få tilbakemelding på arbeider. På NJPs hjemmeside skriver Laara Matsen, Espen Rasmussen og Rune Eraker:
«I Norge har det vokst fram en stadig større forståelse av visuell historiefortelling. Selv om vi lever i et hjørne langt nord i verden, ser vi utover, vi er høyt utdannet og vi har en økende visuell leseferdighet. Norsk dokumentarfotografi har hatt en markant nivåhevning de seinere år, og fotografer får stadig mer å si når viktige historier skal fortelles både innenfor og utenfor Norges grenser.»


Internasjonale lærekrefter

Annethvert år vil NJP samle et utvalg dokumentarprosjekter fra norske fotografer og gi ut en bok. Boka distribueres både nasjonalt og internasjonalt, og skal viderebringe den økende posisjonen norsk fotografi har fått internajonalt og samtidig styrke fotomiljøet i Norge. Med bokutgivelse som det store målet, vil de utvalgte fotografene ha et tett samarbeid med NJP i de to årene frem mot utgivlse. Redigeringshjelp, veiledning til å søke økonomisk støtte, seminarer og masterclass med internasjonale fotografer og gjestelesere vil være en viktig del av prosessen. Så langt er bilderedaktørene Aidan Sullivan fra Getty Images Assignments, David Griffin fra National Geographic, og fotografene Brenda Anne Kenneally, Alex Webb og Rebecca Norris Webb bekreftet som gjesteforelesere.

Utfordrer sjangern
Både etablerte og mer uerfarne fotografer inviteres til å søke, ved å sende inn prosjektbeskrivelse og et utvalg bilder som representerer fotografens uttrykk og visuelle fortellerevne. NJP oppfordrer norske fotografer til å utfordre definisjonen av begrepet dokumentarfotografi og samtidig jobbe for å produsere sterke, enhetlige og uavhegige visuelle historier. 10 prosjekter blir valgt ut til hver bokpublisering, og fotografene går inn i en 2-års produksjonssyklus i samarbei med NJP. Les mer om søknadsprosessen her. Søknadsfristen er 15.februar 2011.

Samarbeid med Fritt Ord
Norsk Fotografisk Journal er blitt til i samarbeid med med Fritt Ord. NJP kan sees på som en forlengelse av Fritt Ords utdeling av 6 millioner kroner til norsk dokumentarfotografi i 2007. Intiativet ga 38 fotografer mulighet til å realisere mindre og større prosjekter, som alle var representert i bokutgivelsen «Norsk Dokumentarfotografi i dag», som kom ut på Press Forlag i 2009. Et utvalg av prosjektene ble også stilt ut på Henie Onstad samme år.