Krever ekstra betaling for bilder på iPad

En gruppe amerikanske fotobyråer har startet kampen for å få ekstra betaling for bildene de selger, dersom kundene ønsker å publisere dem på iPad.

I mediebransjen ser man nye muligheter i iPad, og mange øyner håp om at nyvinningen kan løse mediekrisen og endelig sørge for at man for alvor kan ta betalt for nettpublikasjoner.

Det gjelder også et knippe amerikanske fotobyråer. De mener de kan kreve ekstra betaling dersom bildene blir brukt i en iPad versjon i tillegg til på trykk. I et brev de har sendt til kunder i USA, Storbritannia og resten av verden lister de opp konkret prisøkning i ulike tilfeller. Det skriver PresseGazette.
Begrunnelsen deres er at «fotobyråer håper på samme suksess med denne nye teknologien som andre». De skriver videre at «iPad og lignende plattformer kan både skaffe nye lesere og forbedre opplevelsen til eksisterende lesere. Mer fornøyde lesere betyr mer suksess og inntekter for hele industrien, (inkludert oss)».
I Norge som i resten av verden, blir internettutgaven og det trykte magasinet ofte betraktet som ett produkt når det kommer til honorering av frilansere, og det er derfor ikke vanlig å få ekstra betalt dersom bilder og tekst også brukes på nett. Men kanskje vil dette endres med iPad?

Fredrik Naumann -

Det er riktig at «internettutgaven og det trykte magasinet ofte betraktet som ett produkt» av UTGIVER/REDAKTØR og brukes som en unskyldning for å ikke betale ekstra for bruk på internett.

NORSK LOV derimot sier noe helt annet, slått fast i den såkallte Kokkin-dommen, der Borgarting lagmannsrett har fastslått at publisering på papir og utlegging av artikler på internett ikke er to sider av samme sak.

VGs redaktør har faktisk gått så langt som å si at vg.no og papiravisa er to konkurrerende medier (de har da også to ulike readktører).

Det er opp til FRILANSERENE selv å sette korrekt pris på arbeidet sitt. Og på samme måte som at en leiebil koster mer jo mer man bruker den, må avisene betale mer for å bruke bildene to steder i steden for ett sted. Det er helt naturlig.