Herr Fotograf + Fru Journalist = Felles foretak

På en kafé i Perpignan ble ideen til Marianne Alfsens og Fredrik Naumanns om featurebyrået Felix Features skapt.

Fredrik Naumann begynte å jobbe for lokalavisa i Sarpsborg da han gikk i åttende klasse, etter videregående og militæret 1989 ble det rett og slett til at han fortsatte å fotografere. Og det har han gjort siden.

I 1996 begynte Marianne Alfsen å jobbe som selvstedig journalist, og som samboere som reiste mye rundt i verden ble det til fort til at de laget saker sammen. De hadde separate kunder også, men synes det var flott å kunne jobbe sammen mest mulig.

Fredrik Naumann på hjemmekontoret. Marianne Alfsen var ikke til stede da bildet ble tatt. (Foto: Jo Straube)

– Hvorfor startet dere Felix Features?

– Vi opplevde at det å presentere seg som «frilanser» ofte ble tolket som at man enten var uerfaren eller ikke god nok til å få seg fast jobb. Eller begge deler. Etter hvert følte vi at vi burde finne en måte å distansere oss fra det begrepet.

De ønsket å profesjonalisere seg, bli bedre på markedsføring og signalisere at de sto for noe mer. For de hadde aldri noe ønske om fast jobb, bare et ønske om ikke å settes i bås sammen med nyutdannende eller hobbyjournalister. Ideen om Felix Features som et reportasjebyrå ble født på en kafé under fotofestivalen i Perpignan i 2005.

Felix Features ble til omtrent samtidig med økt helgesatsing i VG og Dagbladet, og relanseringen av A-magasinet. Dessuten kom Memo og Ny Tid som også hadde appetitt på gode bilder. Der var det et uutnyttet potensial for fotoreportasjer.

Til å begynne med var Felix Features først å fremst et merkenavn for egenprodusert materiale. Nå representerer de tre utenlandske byråer.

– I starten solgte vi bare enkeltreportasjer, men nå har vi et fullt arkiv med over 110.000 søkbare, høyoppløselige bilder. Nettsidene vi har i dag er blitt mye bedre enn for fem år siden, og nå er det veldig lett for kundene å finne både reportasjer og enkeltbilder.

Robin Hammond er en av fotografene representert i Norge gjennom Felix Features. I 2010 ble han belønnet med Amnestys Mediapris for sin historie om den giftige klesproduksjonen i Lesotho. (Foto: Robin Hammond)

Paret lever av å ta oppdrag (tekst og bilder), selge egenprodusert stoff, samt av byrå-reportasjer og arkivbilder, og har derfor flere bein å stå på.

– Etter at vi startet Felix Features fikk vi ganske raskt en avtale med Panos Pictures  om å selge deres reportasjer også. De har representert meg som fotograf i noen år, så det var et byrå jeg kjente godt. Før dét hadde de en agent i Norge, men solgte ingenting så de var veldig glad for at vi ville overta.

Etter hvert er det blitt flere bildebyråer på lista.

– Vi har prøvd å finne byråer som produserer gode fotoreportasjer, samtidig som de utfyller hverandre. De fleste avtalene er blitt gjort i Perpignan, og etter hvert har vi jobbet med amerikanske Redux, svenske Moment, og franske Oeil Public. Sistnevnte ble dessverre lagt ned ved årsskiftet.

– Hvordan er arbeidsdagen hjemme hos Felix Features?

– I all hovedsak er det Marianne som har kontakt med kundene, mens jeg står for oppdateringen av arkivet og kontaktene med de utenlandske byråene. I tillegg jobber vi begge med egne prosjekter parallelt. Marianne kom for eksempel ut med en lærebok om reisejournalistikk i fjor.

– Hva er fordelene med å være et lite bildebyrå?

– For kunden: Det er lett å bli kjent med oss!  Vi driver én nisje, så kundene vet hva de får hos oss. For oss er det en fordel at vi er fleksible og har lave kostnader: vi har ingen dyre kontorer eller arbeidsgiveransvar utover oss selv.

– Men hva er ulempene?

– Vi konkurrer i praksis mot store mediekonsern med milliardomsetninger, og gamle monopol som det er vanskelig å bryte opp. I andre land er det mer konkurranse. AP, AFP, Reuters har normalt forskjellige distributører. Også på featuresiden er det flere aktører, mens i Norge er det i praksis kun én aktør. Men det er ikke interesse for å konkurranseutsette dette mer – det virker som man er låst i gamle arbeidsrutiner.

– Hvordan merket dere finanskrisen, som gikk så hardt inn på resten av mediebransjen?

– Vi har absolutt merket finanskrisen. Vi har hatt kunder som er blitt lagt ned, det samme skjedde med et av byråene vi samarbeidet med. Noen kunder skal spare så mye penger at de ikke kan kjøpe skikkelige reportasjer lenger. Det er blitt et voldsomt fokus på pris. Dessuten har det blitt mer kjendiser og fjas der det tidligere var rom for seriøse temaer. Finanskrisen har også rasert noen fotoavdelinger, og det kan se ut til at mange steder er kompetente foto/reportasjeledere byttet ut med folk helt uten fotokunnskap eller engasjement. Det får selvsagt innvirkning på hva slag stoff de kjøper inn.

– Vi har det bra, men jeg ønsker meg mer faglig interesse for fotojournalistikk. Det er synd å se så mye råtne ting komme på trykk.

Vinner av World Press Photo 2007, Tim Hetherington, med sitt bilde fra Afghanistan er representert i Norge gjennom Felix Features. (Foto: Tim Hetherington)

Hvordan lever dere nå da?

– Vi klarer oss fint og lever godt. Men i kroner og øre skulle vi nok heller satset på kjendiser og livsstil. Finanskrisen merkes best på fotosiden av Felix Features, fordi det er lett å finne gratis eller billige bilder. Arbeidsmengden er jo litt berg og dal-bane, men folk som jobber for seg selv må være fleksible, tror jeg. Det er i hvert fall vi blitt vant til og trives med. Så vi jobber mye når det er mye å gjøre, og tar ferie når det passer seg.

– Ser du for deg at det kommer til å bli flere små bildebyråer?

– Ikke i tradisjonell forstand. Trenden er jo at klassiske bildebyråer legges ned. Nisjebyråer har nok større muligheter,  dersom man har en veldig tydelig målgruppe og begrenset konkurranse fra andre. Det er jo nesten ingen startkostnader i forhold til for noen år siden og teknologien har gjort det lett å sette opp et byrå i dag, men det er jo ikke det samme som å få kunder og tjene penger.

– Vi konsentrerer oss om de gode fotoreportasjene, og valget av samarbeidspartnere gjenspeiler vårt bildesyn. Enkeltbildene kommer fra de samme featurereportasjene, som det ofte er lagt ned mye tid og tankevirksomhet i for å skape. Derfor mener vi at kvaliteten på arkivet generelt er veldig høy.

Felix Features’ lokaler. Marianne Alfsen var ikke til stede da bildet ble tatt. (Foto: Jo Straube)