Er dette lov?

Luca Kleve-Ruud sitt fotografi dukket plutselig opp på galleri LNM (Landsforeningen for Norske Malere) i januar i år – som maleri signert kunstneren Maria Wiig Storaas.

Fotografi av Trond Gisk og maleri som er helt likt

Til venstre er Kleve-Ruud sitt fotografi og til høyre Wiig Storaas maleri.

Maleriet viser Trond Giske, og er nesten identisk med Kleve-Ruud sitt fotografi.
– Kan dette være lov? Spør Kleve-Ruud i en artikkel på Fotografi.no. – Uten å spørre eller nevne opphavsmann? Jeg merket det ved en tilfeldighet.
I loven  om opphavsrett heter det at fotografen har enerett til å framstille eksemplarer av bildet. Unntaket er når en kunstner bruker fotografiet på en slik måte at det oppstår et nytt verk.
Maria Wiig Storaas ønsket ikke å kommentere saken på Fotografi.no, men har gått med på å destruere verket. For et par dager siden omtalte Fotografi.no også et tilfelle hvor kunstneren Per Kleiva brukte Irving Penns bilde av Miles Davis som forlegg til sitt eget maleri, et verk Kleiva nå stiller ut på Galleri Brandstrup i Oslo.

Bent Are Iversen -

Et av kravene for at deler av et opphavsrettsbeskyttet bilde kan bli brukt i et annet kunstverk, uten å betale original opphavsperson er at det nye verket skal ha «tilstrekkelig verkshøyde».

Hva juristene legger i dette er usikkert, men det viste maleriet er på grensen synes jeg.

Det er et fint maleri, men det er i all hovudsak fordi det var et fint fotografi som lå bak. med andre ord mener jeg kunstnereren ikke tilfører maleriet tilstrekkelig egen «signatur» til at det har egen verkshøyde.

Det berømte «HOPE» bildet/grafikken av Obama er også basert på et fotografi, men der synes jeg at verket har mer enn tilstrekkelig verkshøyde fordi det tok lang tid før noen oppdaget originalen.