Dagbladets fotoavdeling nesten halvert

Fotoavdelingen i Dagbladet blir redusert fra 16 til ni årsverk, kraftig innhogg i desken mens faktaavdelingen legges ned. Det er konklusjonen i drøftingene mellom ledelsen og klubben en stund nå. Det sier administrerende direktør Terje Wibe til Journalisten.no.
-Fotoavdelingen vil måtte ta en stor del av nedbemanningen i Dagbladet i denne omgang, bekreftet konstiutert sjefredaktør i Dagbladet, Lars Helle til Fotojournalisten tirsdag morgen. I løpet av den siste tiden har ledelsen sittet i drøftinger med klubben om hvor i Dagbladet nedskjæringer skal skje, og de har nå informert sine ansatte om dette. Helle ønsket ikke å fastslå antall fotografer som eventuelt må gå, men anslår at fotoavdelingen i fremtiden vil bestå av rundt ti fotografer. I dag har avdelingen 16 årsverk, men det er uklart hvor mange av disse stillingene som i dag er fyllt og hvor mange som er ute i permisjon, flyttet til andre avdelinger etc. Det er ikke bestemt om fotoavdelingen vil bestå som en egen avdeling, eller om de restrerende fotografene skal bli knyttet opp mot andre avdelinger i avisa.
– Det ligger desverre an til å bli en betydelig nedbemmaning av fotoavdelingen, sier Helle til Fotojournalisten.
– Men Dagbladet kommer likevel til å ha en av Norges største fotoavdelinger, og vi skal fortsette å være ledende og satse på bilder både gjennom hovedavisen og Magasinet. Til Journalisten.no bekrefter Wibe at fotoavdelingen blir redusert til ni årsverk, og dermed nesten halvert. Fakta forsvinner og desken reduseres fra 34 til 24 årsverk. Det er uvisst om stillingene må sies opp eller om det er aktuelt å flytte hjemlene innad i bedriften.
Det har ikke lyktes Fotojournalisten å få en kommentar fra noen av Dagbladets fotografer.