Innkalling til Årsmøte PK

Lørdag 20.februar innkalles det til årsmøte i PK. Forslag til saker kan sendes på mail.

Det innkalles til årsmøte i Pressefotografenes Klubb lørdag 20.02.2010 kl.12.00 på Litteraturhuset, Wergelandsveien 29 i Oslo.

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være klubbens styre i hende innen 06.02.2010.
Forslag må sendes til styret@pk.no

Fullstendig saksliste inkludert årsmelding og regnskap vil bli lagt ut på klubbens hjemmeside senest en uke før årsmøtet.

Vi ønsker at flest mulig medlemmer møter til et aktivt årsmøte.

Vennlig hilsen
Styret

PK logo