Dok 10: Jérôme Sessini

Som fotograf tilbyr ikke Jérôme Sessini enkle løsninger eller svar, han tilbyr virkeligheten.

Under Kosovo-krigen i 1999 var Jérôme Sessini en fersk fotograf. Tilfeldighetene gjorde at han var i nærheten da konflikten brøt ut, han ble kastet inn i det og begynte å dekke krigen for Gamma.

Kriger og konflikter
Plutselig fant han seg selv sittende i en bil som fulgte etter en buss som skulle til «Kosovar».
– Jeg var nervøs, men det var en ideell måte å bevise hva jeg kunne, fortalte Sessini i et intervju i Perpignan i år.
Etter det har han dekket store verdensbegivenheter som den andre intifadaen, Irak-konflikten og krigen i Libanon og Haiti. Sessini er medlem av det franske byrået Oeil Public. Først og fremst har Sessini markert seg med reportasjer fra kriger og konflikter i Afrika og Midtøsten. Men han streifer også innom urolighetene i sitt eget hjemland, blant annet studentopprøret i Paris for et par år siden.

Foto: Jérôme Sessini / Felix Features

Fascinert av Mexico
Siden 2000 har han stadig vendt tilbake til Mexico.
– Landet tiltrakk meg med en gang. Det er ikke bare interessant på grunn av den sosiale og politiske situasjonen, men også på grunn av kontrastene, variasjonen av temaer man kan dekke der, sier Sessini.
For to år siden ble det erklært krig mot narkotikasmuglingen. Sessinis prosjekter tar for seg det han kaller en «borgerkrig» mellom narkosmuglere, politi og sivilbefolkning.
– Jeg er interessert i å fortelle en fotografisk historie som viser virkeligheten. Jeg lar folk danne seg sin egen mening. Målet er ikke å tilby løsninger eller svar, men å informere, sier Sessini. I Perpginan hadde han utstillingen «So far from God, too close to the USA», som bare er en liten del av det enorme prosjektet han holder på med i Mexico.

English version:

In his photographs, Jéróme Sessini does not provide simple solutions or quick answers, he gives us the real world.

When the Kosovo war broke out in 1999, Jéróme Sessini was a young photographer with little professional experience. By coincidence he was travelling on Balkan, and immediately got thrown into covering the war.

Wars and conflicts
He soon found himself in a car following a bus heading for «Kosovar».
«I was anxious, but it was the ideal opportunity to prove myself, Sessini told in an interview in Perpignan last year. He started to photograph the war for Gamma, and his pictures began being published regularly.

Since then he has covered international events, the second intifada, the conflict in Iraq –where his has regularly returned since 2003, the Haitian crisis of 2004, the capture of Mogadishu by the Islamic courts in 2006 and the Lebanon War, which he covered in depth. He was a member of the now closed French agency Oeil Public.

Foto: Jérôme Sessini / Felix Features

Fascinated by Mexico
Sessini has been to Mexico regularly since 2000. «The country immediately attracted me. I found it interesting by its social and political context, but also by its contrasts, the variety of subjects we can cover there», he said.

Two years ago, war on drug traffickers was declared. Sessini’s project in Mexico are dealing what he calls a «civil war» between drug traffickers, police and civilians.
-I am interested in telling a photographic story that shows a reality. I let people form their own opinion. The goal is not to provide solutions or answers, but to inform, Sessini says.
In Perpignan 2009 his exhibition «So far from God, too close to the USA»
showed a part of the big project he is doing in Mexico.