DOK 10: Viktor Drachev

I et land hvor det kan være utfordrende å jobbe som fotojournalist, får Drachev frem humor i ordinære hverdagssituasjoner. English text at the end of this article.

Viktor Drachev ble født i Yalta i Ukraina i 1957, men flyttet til Minsk i Hviterussland som barn. Der bor og jobber han fremdeles.

Hverdagshumor
Han har dekket flere kriger og konflikter for byrået sitt AFP (Agence France Presse), blant annet krigen mellom Russland og Georgia i 2008. Men på årets festival i Perpignan var det hverdagsbildene hans som ble hedret.
– Dette er min første store utstilling. Perpignan er en viktig festival, så dette er gøy. Jeg liker mange av de andre utstillingene, for meg er dette en slags studietur, forteller han til Fotojournalisten.
Han tror en av grunnene til at utstillingen hans har fått så mye oppmerksomhet, er nettopp fordi den viser noe annet enn krig.

Selv er Drachev mest opptatt av en utmerkelse som kanskje er ukjent for de fleste fotografer: tredjeplassen han fikk i IYP 2008, – konkurransen for årets beste potetbilder.

– Men nå må jeg prøve å glemme denne suksessen og utstillingen i Perpignan. Jeg må hjem og jobbe videre, bli flinkere. Det er så mange gode fotografer i verden, sier Drachev.

På Dok10 kan du se bildene og høre Viktor Drachev fortelle om hvordan det er å jobbe som fotograf i det som av enkelte blir omtalt som Europas siste diktatur.

English version:

In a country were working as a photojournalist can be challenging, Drachev manage to show use humor in ordinary everyday situations.

Viktor Drachev was born in Ukraine in 1957. Still a child he moved to Minsk in Belarus, were he works and lives.

Everyday humor
Through his agency AFP (Agence France Presse), Drachev has covered several wars and conflicts, including the war between Russia and Georgia in 2008.
At Visa pour l’Image last year, however, his absurd and funny everyday images were honored.
– This is my first big exhibition. Perpignan is a great festival, so it is very nice for me to be here. I like many of the other exhibitions too, for me this is a kind of study, he told Fotojournalisten. He believes one of the reasons why his exhibition drew so much attention, was because the pictures are different from the many war reportages.

Best potato picture
There is another award Drachev is proud of too, an award most likely unknown to many photographers: He received third prize in the IYP 2008: A competition for the best potato picture of the year!

– I will try to forget this success and the exhibition in Perpignan. I must go home and continue working, take good pictures. There are so many good photographers in the world, Drachev says.

Viktor Drachev at Dok10 Thursday 18th from 7pm