Dok 10: Callie Shell

Hun begynte å fotografere USAs president da følget besto av Obama, henne selv og en sjåfør. Etter det har det bare gått oppover, både med Obama og fotografen. Callie Shell har fulgt Presiden Barack Obama hele veien fra vanlig amerikansk borger til presidentstolen i «the oval office» i det hvite hus.

Da Shell begynte å fotografere han, var det få som trodde en afro-amerikaner kunne klare å nå helt til topps.

Nært forhold
På oppdrag for Time Magazine har Shell fulgt Obama i tre år. Før det hadde hun fotografert fem presidentvalgkamper. Under Clinton-perioden var hun visepresident Al Gores fotograf. Hun innrømmer at det var morsommere å fotografere Obama enn Al Gore. Og legger heller ikke skjul på at hun og Obama fant tonen. Kanskje det er en av grunnene til at Shell har fått en unik tilgang. Bildene hennes skildrer verdens mektigste mann både som offentlig person, kjærlig far og ektemann, og ambisiøst arbeidsjern. Hun innrømmer at hun er bevisst på at bildene ikke blir for heroiske, og ikke bare viser et glansbilde av Obama.
– Jeg synes ikke han er perfekt, men han arbeider jo hele tiden, er veldig entusiastisk. Jeg leter etter bilder som gjør han menneskelig, fortalte Shell på en pressekonferanse i Perpignan tidligere i år.

Foto: Callie Shell

Bestselger
Før Callie Shell begynte å fotografere på det hvite hus, var hun innom The Pittsburgh Press, USA Today og Nashwille Tennessean som fast ansatt fotograf. Sammen med Time Magazine har hun gitt ut boken «President Obama, The Path to The White House», som ligger på New York Time sin bestselgerliste.
For presidentbildene fikk hun også førstepris i årets World Press Photo, og hun har hatt utstillinger over hele USA, i tillegg til på årets Visa pour I`Image.

I boken skriver hun: «Kampanjen har gitt meg stor tilgang. Jeg vet at jeg er heldig som kan være vitne til alt sammen. Jeg ønsker at andre kan oppleve disse øyeblikkene gjennom bildene mine».

Under Dok10 har du mulighet til å oppleve disse øyeblikkene. Da kommer Callie Shell til Oslo.

English version:

When she started photographing the U.S. president the team only consisted of Obama, herself and the driver.

Since then it has escalated, both for Obama and the photographer. Callie Shell has followed the US President all the way from being an ordinary American citizen to the «oval office» in the White House. When Shell started to photograph him, few would imagine an African-American could ever make it to the very top in the election.

Close relationship
On assignment for Time Magazine, Shell photographed Obama for three years. Before that she had photographed five presidential election campaigns. During the Clinton era, she was photographed Vice President Al Gore. Shell admits it was more fun to take pictures of Obama than Al Gore. And it is no secret she and Obama made close friends. Perhaps it is one of the reasons why Shell gained unique access. Her pictures show the world’s most powerful man as a public person, a caring father and romantic husband, as well as an ambitious hard-working man.
– I do not think he is perfect, but he works all the time and he is very enthusiastic. I’m looking for moments that show him as a human being, Shell said on a press conference in Perpignan last year, claiming she does not want him to appear heroic.

Foto: Callie Shell

Bestseller
Earlier in her career, Shell worked for The Pittsburgh Press, USA Today and Nashville Tennessean as a staff photographer.
In collaboration with Time Magazine, she made the book «President Obama, The Path to The White House», which immediately became a bestseller.
For her photos of the President, she won a first prize in last year’s World Press Photo, and the pictures have been exhibited all over the United States.
In the book Shell writes: «the campaign has given me great access. I know I’m lucky to be a witness to everything. I want others to experience these moments through my photos».