Dok 10: Brenda Ann Kenneally

– Noen mennesker kommer til verden og vet at det alltid er en ledig stol til dem. Jeg prøver alltid å gjøre meg fortjent til setet mitt, har Brenda Ann Kenneally sagt.

Prosjektet «Upstate Girls» har definitivt gitt Kenneally en velfortjent plass i det internasjonale toppsjiktet av anerkjente fotografer.

Tenåringsmødre
Prosjektet «Upstate Girls» har definitivt gitt Kenneally en velfortjent plass i det internasjonale toppsjiktet av anerkjente og ikke minst viktige fotografer.

I «Upstate Girls» dokumenterer Kenneally livet til seks tenåringsjenter i bydelen Troy nord for New York. Bare et steinkast unna Manhattan, lever arbeiderklassen i stor fattigdom, og viktigst av alt: helt uten håp eller en reell mulighet for å forbedre sin egen situasjon. «Den amerikanske drømmen», gjelder ikke for innbyggerne i Troy. Flere av jentene Kenneally følger, har barn med unge menn som sitter i fengsel. I en slags lengsel etter kjærlighet og samhold, finner mange trøst i å dele livet og familieforpliktelsene med en annen jente. Kenneally vokste selv opp i dette nabolaget, men flyktet til Miami da hun var 14 år. I møtet med de unge tenåringsjentene, innså hun at det kunne vært henne.

Foto: Brenda Ann Kenneally

Personlig og politisk
Helt siden Kenneally begynte å fotografere i begynnelsen av 30-årene, har hun vært engasjert i samfunnsaktuelle temaer som fokuserer på de som er aller nederst på rangstigen, glemt av alle andre. Men særlig langt har hun aldri behøvd å reise. I 2005 ga hun ut boka «MONEY, POWER, RESPECT; Pictures of My Neighborhood», fra nabolaget hennes, Brooklyn.

I Kenneallys intime prosjekter, krysser det personlige og det politiske hverandre. For å nå flest mulig med bildene sine, stiftet Kenneally The Raw File sammen med en kollega. I tillegg til å lage bøker, utstillinger og reportasjer for aviser, publiserer hun filmer og mulitmedia fra prosjektene sine her.

Kenneally fikk en førstpris i World Press i år, og i fjor vant hun Canon Female Award. I tillegg har hun fått en lang rekke andre høythengende priser og stipender.

English version:

At the age of 14, the rebel Brenda Ann Kenneally ran away from home. 30 years later she returned- with her camera.

– Many people come to this world, knowing there will always be a free seat for them. I always try to deserve that seat, Brenda Ann Kenneally told at a press conference in Perpignan last year.

Teenage mothers
Her project «Upstate Girls: What became of Collar City» has definitely given Kenneally a well-deserved position among the international photography league of respected and important photographers.

With «Upstate Girls» Kenneally documents the lives of six teenage girls in Troy neighbourhood, north of Manhattan, New York. In a once booming industry neighbourhood, the working class now lives in deep poverty, and most importantly, without hope or a realistic opportunity to improve their own situation. «The American dream» does not include those people of Troy. Kenneally has photographed young girls, who have children with young men that are locked in prison. Longing for love and intimacy, their only solution is to share lives with another girl.

This is the neighbourhood where Kenneally grew up. When she was 14 years old she fled to Miami. In meeting with the young teenage girls, the adult Kenneally realized it could have been her.

Foto: Brenda Ann Kenneally

Personal and political
Ever since Keneally began photographing in her early 30s, she has been engaged in social issues focusing on people on the very bottoms of society, forgotten by everyone else. And she never travelled far away to find them. In 2005 she made the book » MONEY, POWER; RESPECT; Pictures of My Neighbourhood» from Brooklyn where she lived.

In Kenneally’s intimate projects, the personal and the political are crossing. To reach a broad audience, Kenneally founded The Raw File together with a colleague. In addition to making books, exhibitions and articles for newspapers, here she publishes films and videos about her projects.
Kenneally won a first price in World Press Photo last year, and she also received the Canon Female Award.