Dagbladet vil legge ned fotoavdelingen

Fotoavdelingen består i dag av 18 stillingshjemler, som skal reduseres til 11. Disse skal ikke fungere som en egen avdeling, men knyttes opp til de andre redaksjonelle avdelingene i Dagbladet, får journalisten.no opplyst fra Dagblad-hold.

Også de skrivende journalistene vil rammes av kuttene. Journalisten melder at ni journalister skal bort i redaksjonen.

Sist gang det var kutt i avisen, mistet fotoavdelingen tre fotografer. Dagbladet har opp gjennom årene markert seg innenfor nyhets, feature og dokumentarfotografiet, med en rekke utmerkelser til fotografene – og for sin design av magasiner, der fotografiene utgjør en viktig del.